Hur ändras ett umgängesavtal?

2021-11-20 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Hur ska jag göra med ett umgängesavtal som jag vill ska upphöra. Vi har gemensam vårdnad. Barnet blir strax 14år o vill bo hos mej
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur man ändrar, eller upphäver ett umgängesavtal, då ni har gemensam vårdnad om barnet.

Tillämplig lagstiftning i denna situation blir föräldrabalken (1949:381) (FB).

Ett nytt avtal kräver samtycke

Eftersom det verkar som att ni tidigare skrivit ett avtal, så krävs det att ni skriver ett nytt avtal för att ändra innehållet. I det nya avtalet ändrar ni om det så att det passar era önskemål, det vill säga att det ändras till att endast du ska ha umgänge med barnet. Det nya umgängesavtalet kräver dels godkännande av den andra föräldern, dels att socialnämnden godkänner det (6 kap. 15 a § FB). Om du och den andra föräldern inte är överens kan en möjlighet vara att stämma den andra föräldern.

Familjerätten kan vara till hjälp

Ett alternativ är att du kan vända dig till familjerätten, vilken lyder under socialtjänsten i kommunen. Familjerätten kan ge råd om exempelvis vårdnad och umgänge. Om den andra föräldern samtycker till det, så kan ni träffas på ett samtal där. Hos familjerätten kan ni också få hjälp med ändring av avtalet, men då krävs som sagt samtycke från den andra föräldern. Du når familjerätten genom att ringa ett samtal till kommunens växel, där du kopplas vidare.

Sammanfattning och råd

Sammanfattningsvis behöver avtalet ändras till att det reglerar att endast du har umgänge med barnet. För att ändra avtalet krävs dock samtycke från den andra föräldern vilket kan vara problematiskt. Om samtycke inte skulle ges, råder jag dig att kontakta familjerätten för ytterligare rådgivning. En jurist kan också kontaktas för att hjälpa dig med att skriva ett förslag på ändring av umgängesavtalet, exempelvis finns flera duktiga jurister här på Lawline. Slutligen kan du stämma föräldern för att få ensamt umgänge med barnet, men då kan processen bli större än om ni lyckas komma överens hos familjerätten.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig varmt lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Emil Wellander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?