FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt12/04/2019

Hur ändrar vi ägandet av villan billigast?

Hej, jag och min sambo står som ägare till en villa. Ägarandel 50/50.

Vilken är det billigaste sättet att ändra så att jag står som ensam ägare?

Kan hon ge sin andel som gåva till mig? Vad skulle det kosta i olika avgifter då?

Eller finns det andra smidigare och billigare sätt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I ett äktenskap finns möjlighet till bodelning under äktenskapet för att fördela egendom (9 kap. 2 § ÄktB), samma möjlighet finns dessvärre ej enligt sambolagen (jfr 8 § Sambolagen). De alternativ som står till buds för er under ett samboförhållande är antingen att (1) din sambo säljer sin del av fastigheten till dig, eller (2) skänker fastigheten till dig. För det fall att din sambo skulle sälja sin del av fastigheten till dig kommer hon att bli skattskyldig för eventuell vinst, varför min rekommendation i ert fall är att ni fördelar ägandet genom gåva.

Formkravet vid gåva av fastighet är detsamma som vid försäljning av fastighet

Då det är del av fastighet som ska bortskänkas finns formkrav som måste vara uppfyllda. Formkravet för gåva av fastighet är detsamma som vid köp av fastighet (jfr 4 kap. 29 § Jordabalken, JB och 4 kap. 1 § JB). De formkrav som finns är att gåvohandlingen ska innehålla uppgift om köpeskillingen (som i ert fall torde vara 0 kr eller likvärdigt), en förklaring om att egendomen överlåtes på köparen av säljaren samt handlingen ska vara skriftlig och undertecknad av både köparen och säljaren.

Som sambo behöver ni inte registrera gåvan någonstans (vilket krävs vid gåva mellan makar). Däremot ska gåvomottagaren söka lagfart för fastigheten. Lagfart ska sökas inom tre månader (20 kap. 1-2 § JB). Det krävs inte att gåvobrevet är bevittnat för att det ska vara giltigt (jfr 4 kap. 1 § JB). Lagfartsansökan ska dock vilandeförklaras om överlåtelsehandlingen inte är styrkt av två vittnen (20 kap. 7 § JB), varför det är en god idé att redan vid utfärdandet av gåvobrevet se till att det bevittnas.

Det finns numera ingen gåvoskatt som kommer att belasta mottagaren av gåvan, i vissa fall kan dock krävas att gåvomottagaren betalar stämpelskatt. Stämpelskatt ska betalas om mottagaren betalar något för gåvan eller övertar lån. Ersättningen eller lånets storlek jämförs mot föregående års taxeringsvärde. För det fall att ersättningen eller lånet uppgår till 85% av taxeringsvärdet ska stämpelskatt betalas (1 och 5 § lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter). I ert fall framgår inte vad taxeringsvärdet är i förhållandet till eventuell belåning, men jag nämner det för att ni ska vara medvetna om att det är en kostnad som kan uppkomma.

För det fall att ni behöver hjälp med upprättande av gåvobrev kan jag rekommendera er att anlita en jurist vid Lawlines juristbyrå för hjälp. Är ni intresserade av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000