Hur ändrar vi ägandeförhållandet för vår bostadsrätt?

2020-08-04 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej!Jag och min make äger tillsammans en bostadsrätt. Nu vill vi ändra ägandet så att jag ska äga 80 procent och min make 20 procent. Hur gör vi?
SVAR

Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är den juridiska frågan?

Jag tolkar det som att ni vill ändra ägarförhållandet för er bostadsrätt. Jag kommer nedan beskriva hur ni ska gå tillväga.

Överlåtelse

Först och främst behöver en överlåtelse ske. Överlåtelsen kan ske genom att du ger partnern en andel i gåva eller genom att denne köper sig in. Ni behöver därutöver bestämma hur stor procentuell andel av bostadsrätten som ska överlåtas. Därefter behöver en överlåtelsehandling upprättas. Om du vill ge bort en andel som gåva behöver ett gåvobrev upprättas. Vid försäljning av en andel ska istället ett köpekontrakt upprättas. Om ni behöver juridisk hjälp vid upprättandet av handlingen kan ni kontakta Lawlines juristbyrå här.

Bostadsrättsföreningen

När överlåtelsehandlingen har upprättats ska den lämnas in till bostadsrättsföreningen i samband med en ansökan om medlemskap. Bostadsrättsföreningen ska då bevilja ett medlemskap i föreningen. När godkännandet skett noterar de i sina dokument att hon är delägare. Om ni båda redan är medlemmar i bostadsrättsföreningen är en ansökan om medlemskap inte nödvändig.

Slutsats

Det ni behöver göra är att i första hand upprätta ett överlåtelse avtal. Därefter ska handlingen skickas till bostadsrättsföreningen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1124)
2021-01-20 Vad krävs för gåva av bostadsrätt?
2021-01-18 Gåva av bostadsrätt med villkor om nyttjanderätt
2021-01-18 Fel i fastighet
2021-01-18 Krav för att få ha en inneboende i en bostadsrätt

Alla besvarade frågor (88291)