FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt30/06/2022

Hur ändrar man vem som får barnbidraget?

Ena föräldern är skriven i Norge och arbetar där. Andra i Sverige. Barnbidraget till förälder i Norge är nu pausat och hen vill inte skriva över sin del på den av föräldrarna som har barnet 100%. Motiveringen är att hen då förlorar vårdnaden. Stämmer det? Situationen nu är att bara halva bidraget betalas ut till den som ansvarar helt för barnet. Finns möjlighet att ändra situationen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem har rätt till barnbidraget?

När föräldrar har gemensam vårdnad om ett barn lämnas barnbidraget med hälften till vardera föräldern (16 kap. 5 § socialförsäkringsbalken (SFB)). Har föräldrar, som inte bor tillsammans, gemensam vårdnad gäller följande. När barnet bor varaktigt tillsammans med endast en förälder lämnas barnbidraget till den föräldern, om han eller hon har gjort anmälan om det. När barnet bor varaktigt hos båda föräldrarna (växelvist boende), lämnas barnbidraget med hälften till vardera föräldern efter anmälan av någon av dem (16 kap. 17 § SFB).

I ditt fall tolkar jag det som att barnet endast bor varaktigt hos föräldern i Sverige. I sådana fall ska hela barnbidraget lämnas till den föräldern om denne anmäler det. Anmälan görs till Försäkringskassan. Du kan läsa vidare under rubriken ”Ändra vem som ska få barnbidraget” på Försäkringskassans hemsida, klicka här. 

Kommer den andra föräldern att förlora vårdnaden?

Huruvida en förälder får barnbidrag eller inte har ingen inverkan på vårdnaden. Vårdnaden kan endast ändras genom dom eller genom avtal som socialrätten godkänner (se 6 kap. föräldrabalken (FB).

Sammanfattning

Den förälder som barnet bor varaktigt tillsammans med har rätt att få hela barnbidraget. Detta förutsätter dock att anmälan görs till Försäkringskassan. Att den ena föräldern inte får barnbidrag gör inte att denne förlorar vårdnaden om barnet. 

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ellinor BäckströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”