FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt03/12/2018

Hur ändrar man ett umgängesavtal?

Hej!

Har en fråga rörande barnen 13&14,5 år. Det finns ett avtal från 2015 då barnen gick på mellanstadiet att ungängestiden skulle vara från 16 på fredagen till 18 på söndagen.enbart för att barnen skulle få några fler Tim med hen och vi längre helg, nu fungerar inte detta längre pga det ena barnet går längre tid i skolan på fredagar så vi hinner inte ner till kl16.00. Försökt få till en ändring av tiden men hen vägrar utan avtalet ska gälla. Själv är den andre hen inte noga med att barnen komner ut till kl 18 på hämtningsdagen. Från början skulle avtalet gälla kl fred 18-sönd kl18,och nu vill vi ha det så! Måste vi gå till tingsrätten igen?

Den andre föräldren miste hela vårdnaden pga försummelse av barnen och psykisk ohälsa och detta är fortfarande ett stort problem påverkar dottern med hjärntvättning. Vi kommer även att flytta till mina hemtrakter och få då 2,5 Tim körtid till föräldren & enl hen får vi inte det måste vänta tills dom är 18 år. Vi kan kompensera med att hen får ha dom längre (fler)lov, och dom kan åka buss ,tåg.

Samt så hindrar hen det ena barnet att åka på dina trängsläger och tävlingar i Golf då dom infaller på hens helg! Och barnet vill åka nen vågar inte för hen ger barnet skuldkänslor för det inte kommer och kan hålla på att sms mkt.

Nu har hen börjat sms till barnet på skoltid ( går i 8:an) vad gör vi? Måste vi göra en ny stämningsansökan? Tas hela målet upp igen eller bara den delen som gäller tiden för lämning och hämtning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

De regler som gäller för vårdnadshavare och föräldrar finns i föräldrabalken (FB). Vad som gäller för vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap. föräldrabalken. Som jag tolkar din fråga har ni tidigare skrivit ett avtal rörande umgänge, ett sådant avtal kan ändras om ni är överens. För ändring av avtalet krävs det att ni skriver ett nytt avtal i vilket ni gör era ändringar och som socialnämnden godkänner (6 kap. 15 a § FB).

Om ni inte kan komma överens är ett alternativ att stämma den andra föräldern. Stämningen kommer i sådana fall inte bara att avse tiden för lämning och hämtning. Dels kommer den att avse det du yrkar, däremot kan den andra föräldern lämna ett motyrkande i vilket den motsätter sig en ändring, men kan samtidigt yrka om ändring i boende eller vårdnad. En stämningsansökan kan således innebära att ni får "börja om från början". Dessutom har domstolen ett utredningsansvar vilket kan innebära ny utredning om vad som är bäst för barnen.

Vänd dig till familjerätten i första hand

Min rekommendation är att du i första hand vänder dig till familjerätten i din kommun. Familjerätten är, trots dess titel, inte en domstol. Familjerätten lyder under socialtjänsten och bistår bland annat med rådgivning om vårdnad, boende och umgänge samt det finns en möjlighet till samarbetssamtal. Om den andra föräldern går med på det kan ni träffas för ett sådant samtal. Om ni är överens om det kan familjerätten hjälpa er att ändra avtalet om hur umgänget ska se ut framöver.

Jag är personligen av uppfattningen att familjerätten inte ska underskattas. Det är i regel väldigt professionell personal som är vana att handskas med ärenden som ert. Familjerätten ska vara objektiv och se till barnets bästa. Dess uppgift är att medla och se till att ni får en fungerande dialog, vilket ibland kan vara svårt att klara själv i en konfliktfylld relation. För att komma i kontakt med familjerätten kan du ringa till växeln i din kommun och be om att bli kopplad.

Ett alternativ är att kontakta en jurist

Kan ni inte enas i samarbetssamtal, alternativt att den andra föräldern inte vill delta i sådana, kan du vända dig till en jurist. En jurist kan hjälpa dig att upprätta ett förslag till ändring av umgängesavtalet och även kontakta den andra föräldern i ärendet. Det finns alltid en möjlighet att den andra föräldern inte heller vill börja om i domstol utan att ni kan enas med hjälp av en jurist.

Avslutningsvis vill jag råda dig att du följer det umgängesavtal ni för närvarande har och att du samtidigt försöker arbeta för en ändring av det; antingen med hjälp av familjerätten eller med hjälp av en jurist. Ett umgängesavtal som är godkänt av socialnämnden är lika giltigt som en dom från domstol. Bryter du mot umgängesavtalet kan det ligga dig till last om ni skulle hamna i domstol igen.

Om du behöver hjälp med att upprätta ett förslag till ändring av umgängesavtalet är du varmt välkommen att boka tid med någon av Lawlines jurister. Vi erbjuder möten i våra lokaler i Stockholm, men även per telefon, e-post och Skype; det som passar dig bäst.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”