FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt29/06/2022

Hur ändrar jag en tingsrättsdom i ett vård boende och umgänges-mål när förutsättningarna förändrats?

Hej, jag och mina barns mamma bor separerade. Jag är boendeförälder och mamman umgängesförälder. Hon flyttade från mig och barnen, ca 30 kilometer bort till en annan kommun för flera år sedan, vi har delad vårdnad. Jag gick då med på att lämna barnen hos henne vid lov. Och det står också i vår tingsrättsdom, exakt står det att jag ska lämna barnen till henne. Nu har hon flyttat ytterligare 20 kilometer bort från barnens skola och hon har alltså ändrat förutsättningarna. Nu vill jag faktiskt inte köra barnen längre då det nu tar 45 minuter enkel väg (istället för 25 minuter). Kan jag informera henne om detta? Eller måste jag köra till henne trots att hon nu flyttat längre bort? Hur informerar jag henne så att hon inte anmäler mig när jag inte vill köra barnen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Det finns olika sätt att ändra på en tingsrättsdom i ärenden rörande vårdnad, boende och umgänge. I första hand så kan föräldrarna själva komma överens om hur boende och umgänge ska fördelas och lösas. Om ni inte kan komma överens trots de ändrade förutsättningarna så har ett avtal som kommits fram till inom kommunens familjerätt och godkänts av socialnämnden samma effekt som en tingsrättsdom. Det viktiga att notera här är att det alltid är barnets bästa som är avgörande, alltså även om det skulle vara väldigt långt för dig att köra - inom rimliga gränser - föräldrabalk (1949:381) (FB framöver) 6 kap. 2 a §. Om ni inte kommer överens i familjerätten eller om du anser att de inte beaktar dina intressen tillräckligt så återstår bara att ändra genom tingsrätten.

För att svara konkret på din fråga så bör du i första hand komma överens med henne, möjligtvis kan ni kanske mötas på mitten och sen så kör hon resten av biten. I andra hand så får du vända dig till familjerätten eller slutligen tingsrätten. Jag avråder dig från att utan vidare upphöra med körningarna. 

Om du har ytterligare frågor så är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.   

Fredrik ErikssonRådgivare