Hur 12:2 ÄktB samt ett testamente påverkar laglotten

2020-03-18 i Laglott
FRÅGA
Min far har gått bort. Han var gift. Jag är sk särkullsbarn. Min fars fru har begärt "jämkning av giftorättsgods" enl äktenskapsbalken 12:2 vilket innebär att mitt arv blir minimalt. Har jag någon möjlighet att förhindra det och få ut min laglott. De hade ingen enskild egendom. Min far hade testamenterat "allt" till sin efterlevande fru.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regeln i 12:2 äktenskapsbalken anger att den efterlevande maken kan begära att vardera sida behåller sitt giftorättsgods och då undviker en likadelning. Detta hindrar att särkullbarnen (barnen till den avlidne) får dela kvarlåtenskapen med den efterlevande. Innan en jämkning har du i din situation rätt till halva boet direkt enligt 3:1 samma balk men efter en jämkning så behåller var sida sitt. Om din far hade betydligt mindre tillgångar än hans fru så "vinner" hon på en jämkning då allt inte delas på hälften utan du får din fars andel.

Svaret på din fråga är Nej. Detta (att hon begär jämkning) kan du inte göra något åt utan det är den efterlevande makans rätt. Hon får givetvis begära en jämkning och behålla sin del. Det du kan göra är dock att begära ut din laglott.

Att han testamenterat allt till frun kan du angripa genom att begära ut din laglott och begära en jämkning av testamentet. Du har rätt som hans bröstarvinge/barn att få ut din laglott av hans andel i boet. Laglotten är hälften av arvslotten, så om du väljer att begära ut din laglott kommer du att kunna få ut hälften av det som då finns på din fars sida efter jämkningen. Se 7:1 ärvdabalken. Om du inte har några syskon behöver du inte dela den andelen med någon.

För att begära ut laglotten måste du påkalla en jämkning av testamentet där din far anger att allt skulle gå till hans fru. Se 7:3 ärvdabalken. Du ska då meddela testamentstagarna om din önskan, vilket utifrån din information verkar endast vara frun. Ett rekommenderat brev eller e-post som kan bevisas är att rekommendera. Du kan även väcka talan mot henne vilket görs ,vid klandran av testamente, vid tingsrätten där den avlidne hade att svara i allmänhet. Se 10:9 rättegångsbalken. Detta är enligt huvudregeln i 10:1 rättegångsbalken där personen hade sin hemvist. Hemvisten är där personen var folkbokförd den 1 nov föregående år.
Kravet ska framgå tydligt, att du önskar få ut din laglott och att frun ska avstå den delen som är reserverad för dig.

En viktig fråga är när du blev delgiven testamentet. Du har nämligen sex månader på dig från delgivningsdagen att påkalla jämkningen av testamentet. Jag kan rekommendera dig att så snart som möjligt kontakta frun och ange ditt krav. Om du tror att hon inte skulle gå med på detta kan du även väcka talan vid domstolen där din far var folkbokförd 1 nov 2019. Efter sex månader förlorar du dock din rätt att begära ut laglotten.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (774)
2020-10-27 Hur stor är laglotten?
2020-10-26 Hur beräknas lag och arvslott?
2020-10-22 Laglott och Testamente
2020-10-22 Får man ge större gåvor och utbetalningar till sina barnbarn?

Alla besvarade frågor (85507)