Hunddagiset vill dela på ersättningskostnader, vad säger lagen?

FRÅGA
Min hund går på dagis. Han har bitit en annan hund under vistelsen där. Den andra hundägaren vill ha ersättning för sina veterinärkostnader, läkemedel och förlorad arbetsinkomst av hunddagis. Jag har fått ett brev från ägaren av dagiset där hon vill att vi ska dela på kravet. Hunddagisets försäkringsbolag kommer inte ersätta något då det inte anses som att de orsakat skada p.g.a. vårdslöst agerande. Vad säger lagen i detta ärende?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Detta finns reglerat i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Allmänt gäller att du som hundägare har ett strikt skadeståndsansvar vid skador orsakade av din hund, vilket innebär att du är skyldig att ersätta en skada som hunden orsakat även om du inte varit oaktsam och själv vållat skadan, se 19 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Men om någon har tagit emot din hund för nyttjande eller underhåll (hunddagis omfattas av bestämmelsen) och detta skedde under denna tid hunden befann sig under innehavarens tillsyn, är istället innehavaren (det vill säga hunddagiset i detta fall) strikt skadeståndsansvarig för denna skada.
Så enligt lag är det hunddagiset som ska stå för hela ersättningskostnaden för skador som hunden orsakat vid vistelsen där. Dock kan hunddagiset avtalat med dig sedan tidigare och genom detta avtal reglerat vad som ska gälla vid sådana här situationer. Ta reda på om ett avtal mellan er finns och vad det reglerar. Finns ett avtal mellan er är det avtalets villkor som gäller, om inte avtalet eller avtalets villkor skulle anses vara oskäliga enligt Avtalslagen. Om avtal mellan er saknas, eller om avtalet kan anses vara oskäligt enligt avtalslagen gäller ovannämnda tillsynslag över hundar och katter, det vill säga hunddagiset ska stå för hela ersättningskostnaden.

Hoppas svaret varit till din hjälp!
Med vänlig hälsning
Mimmi Orrenius

Mimmi Orrenius
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (464)
2021-07-31 Får en hundägare lämna kvar hundens avföring på marken?
2021-07-13 Vem står för ett eventuellt skadestånd om en hund biter någon?
2021-07-04 Vilket ansvar har hundägare för skador som orsakats av deras hund?
2021-06-30 Skadeståndsansvar för herrelösa hundar

Alla besvarade frågor (94568)