Hunddagiset vill dela på ersättningskostnader, vad säger lagen?

Min hund går på dagis. Han har bitit en annan hund under vistelsen där. Den andra hundägaren vill ha ersättning för sina veterinärkostnader, läkemedel och förlorad arbetsinkomst av hunddagis. Jag har fått ett brev från ägaren av dagiset där hon vill att vi ska dela på kravet. Hunddagisets försäkringsbolag kommer inte ersätta något då det inte anses som att de orsakat skada p.g.a. vårdslöst agerande. Vad säger lagen i detta ärende?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Detta finns reglerat i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Allmänt gäller att du som hundägare har ett strikt skadeståndsansvar vid skador orsakade av din hund, vilket innebär att du är skyldig att ersätta en skada som hunden orsakat även om du inte varit oaktsam och själv vållat skadan, se 19 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Men om någon har tagit emot din hund för nyttjande eller underhåll (hunddagis omfattas av bestämmelsen) och detta skedde under denna tid hunden befann sig under innehavarens tillsyn, är istället innehavaren (det vill säga hunddagiset i detta fall) strikt skadeståndsansvarig för denna skada.
Så enligt lag är det hunddagiset som ska stå för hela ersättningskostnaden för skador som hunden orsakat vid vistelsen där. Dock kan hunddagiset avtalat med dig sedan tidigare och genom detta avtal reglerat vad som ska gälla vid sådana här situationer. Ta reda på om ett avtal mellan er finns och vad det reglerar. Finns ett avtal mellan er är det avtalets villkor som gäller, om inte avtalet eller avtalets villkor skulle anses vara oskäliga enligt Avtalslagen. Om avtal mellan er saknas, eller om avtalet kan anses vara oskäligt enligt avtalslagen gäller ovannämnda tillsynslag över hundar och katter, det vill säga hunddagiset ska stå för hela ersättningskostnaden.

Hoppas svaret varit till din hjälp!
Med vänlig hälsning
Mimmi Orrenius

Mimmi OrreniusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000