Hundansvar- Ansvar för den som tillfälligt tar hand om en hund

Släppa lös någon annans hund.

jag äger en hund som står på mig enbart och inte på min sambo. Får han lämna grinden öppen med vilje så att hunden kan rymma? Vi har två barn som inte alltid tänker på att de inte får släppa ut hunden ur huset och är grinden öppen så springer han iväg. Om hunden orsakar skada är det jag som ägare som åker på det men finns det något som reglerar vad den andra vuxna i hushållet får göra/inte göra? Sambon bryr sig inte om att han lämnar grinden öppen då han anser att det är mitt problem och inte hans.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I lagen om tillsyn över hundar och katter (tillsynslagen) finns regler om vem som är ansvarig för skador som en hund orsakar.

I första paragrafen i lagen regleras kravet på god till syn över hundar. Det står det att hundar (och katter) ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Skyldigheten tillkommer inte bara hundägaren, utan även den som tillfälligt har hand om hunden (Kommentar av Ulf Berg på Karnovs databas till 1 § tillsynslagen). Att inte stänga grinden kan vara en sådan brist i tillsynen som kan ge konsekvenserna att Länsstyrelsen till slut tvingas rycka in med åtgärder. Tillsynen ska ju nämligen göras i förebyggande syfte, så att en skada aldrig behöver uppkomma.

Vad gäller uppkommen skada är det främst ägaren som är ansvarig för skadan (19 § tillsynslagen). Skadeståndsansvaret är strikt, vilket innebär att ägaren är ansvarig oavsett om denne har varit vårdslös i tillsynen- eller inte. Även den som är innehavare av en hund har strikt ansvar. Innehavare kan var någon som har lånat hunden för jakt, någon som har hunden på sitt hunddagis eller är fodervärd. Det ska alltså vara fråga om någon som mer varaktigt tar hand om hunden (se prop. 2006/07:126 s. 69). Utifrån din beskrivning har jag svårt att se att din sambo har rollen som innehavare. Detta betyder att det är du som blir ansvarig för eventuella skador som hunden orsakar, precis som du antyder. Trots att kravet på god tillsyn gäller alla som har hand om hunden så är det alltså du som blir ansvarig vid eventuell skada.

Om de i hushållet har svårt att komma ihåg att stänga grinden, och hunden är rymningsbenägen, kan kravet på god tillsyn innefatta att åtgärder vidtas så att hunden hindras från att smita. Det kan handla om koppling, eller att grinden uppgraderas så att den stängs automatiskt.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Elin LindgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000