Hundägares skyldigheter?

FRÅGA
Min granne rastar hunden på allmän plats utanför hyresrättslägenheter och plockar inte bajset. Vad gäller enligt lag
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Din granne har ansvar för sin hund enligt lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Enligt denna lag ska hundägare hålla sin hund under tillsyn och se till att den inte orsakar skador eller avsevärd olägenhet för omgivningen. Att personen inte plockar upp efter sin hund kan vara en avsevärd olägenhet då det smutsar ner och folk riskerar att gå i det. Att någon enstaka gång inte plocka upp hundens avföring är dock troligen inte tillräckligt utan det krävs ett flertal tillfällen för att det, enligt förarbetet till lagen, ska vara tillräckligt . Om detta beteende fortsätter kan länsstyrelsen meddela förlägganden och förbud mot denna hundägare som även kan förenas med vite. Det innebär att om personen inte rättar sig kan ett penningbelopp utkrävas.

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (652)
2020-02-07 Vad betyder siffrorna i svensk författningssamling (SFS)?
2020-01-31 Vilka lagtolkningsmetoder finns och varför används dem?
2020-01-31 Är det olagligt att fotografera med rökbomber?
2020-01-28 Vilket ansvar har arrangören för minderåriga som dricker på en lokalfest?

Alla besvarade frågor (77126)