Hundägares skadeståndsskyldighet för sönderbiten jacka?

FRÅGA
Min mamma blev attackerad av en hund som bet sönder hennes jacka. Hunden var kopplad men slet sig. Är ägaren skadeståndsskyldig?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer först att ge dig ett kort svar på din fråga för att sedan ge dig ett mer utförligt svar härunder och förklara vilka lagar som blir tillämpliga.

Kort svar: Ja din mamma har rätt till ersättning av ägaren eftersom hen har strikt ansvar för sin hund.

Lag om tillsyn över hundar och katter

Lagen som bli tillämplig här är lag om tillsyn över hundar och katter. I lagen framkommer det att ägaren till en hund har strikt ansvar för hunden, se 19 §. Detta innebär att ägaren är skyldig att ersätta alla skador som hens hund orsakar. Ersättningen räknas ut med hjälp av skadeståndslagen (SkL) och vid sakskador (som en sönderbiten jacka är) har man rätt till ersättning för: 1) sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, 2) annan kostnad till följd av skadan, 3) inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet, se SkL 5 kap. 7 §.

Vad bör ni göra nu?

Din mamma har alltså rätt till att få ersättning för hennes sönderbitna jacka av ägaren till hunden. Ni bör alltså vända er till ägaren och meddela att ni kräver ersättning för jackan. Ni kan använda er av detta svar som hjälp i er argumentation.

Hoppas du fått svar på din fråga! Om det skulle uppstå ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen.

Vänliga hälsningar

Axel Bellander
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (338)
2019-04-17 Ersättning för sveda och värk för avlidet husdjur samt kostnader för vaccination och kastrering av nytt husdjur
2019-04-17 Ersättning för skada som orsakats av en annan persons hund
2019-04-16 Skadestånd för skada orsakad av hund
2019-04-15 Hund som orsakat skada på egen gård

Alla besvarade frågor (67937)