Hundägares ansvar när hund orsakar skada

Hej! Våran katt satt på våran altan jag var på övervåningen o rakade mig! Då kommer en fullvuxen 6 årig schäfer o springer in på vårat område från annat område o biter ihjäl vårat lilla hjärta?!! Vitten såg allt mitt på dan ett tvåårigt barn stod några meter ifrån händelsen! Dom blev jätterädda!!! Jag kommer ner o ser min katt i gapet på schäfern kastar mig på hunden o får på nått sätt lös katten men redan död! Hunden är hotfull mot mig! Vilken rätt juridiskt har man hundrn har slitit sig flertalet ggr o är en fara! Men inget kommer väl hända?? Tack Thomas!! Mvh!!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Först och främst beklagar jag det inträffade.

Jag kommer inledningsvis redogöra för vad som gäller juridiskt i den specifika situationen med er katt, och därefter för det situationen att hunden sliter sig ofta och utgör en fara.

Er katt

Hundägaren har ett ansvar

När det gäller skador som orsakats av hundar blir lag (2007:1150)om tillsyn över hundar och katter tillämplig. När en hund orsakar en skada ska ägaren eller innehavaren ersätta denna, enligt 19 § samma lag. Det skadeståndsansvaret är så kallat "strikt", vilket innebär att ägaren/innehavaren är skyldig att ersätta skadan oavsett hur den uppstod. Det har alltså ingen betydelse ifall ägaren/innehavaren själv varit vårdslös och därmed orsakat skadan. Skadeståndsansvaret gäller oavsett.

Skador på katter är så kallade "sakskador"

De skador som en hunds ägare/innehavare kan bli skyldig att ersätta enligt lagen om tillsyn över hundar och katter är så kallade sakskador. I juridisk mening räknas en katt som en sak, och med de följder som hundens agerande innebar har ni alltså råkat ut för en sakskada.

Ni kan få ersättning

Huvudregeln inom svensk skadeståndsrätt är att den som råkat ut för en skada ska bli ersatt så att han/hon hamnar i samma läge som om skadan aldrig hade inträffat. I situationen med er katt kommer det innebära att ni kan blir ersatta med ungefär den summa ni köpte katten för. Hade ni behövt veterinärvård hade ni även kunnat få ersättning för dessa kostnader, men då du nämner att katten dog omgående utgår jag från att ni inte hade några sådana. Sammanfattningsvis är alltså ägaren/innehavaren skyldig att ersätta er för vad er katt var värd.

Ägarens ansvar om hunden utgör en fara

Är det som du beskriver så att ägaren/innehavaren av hunden brister i tillsynen över eller skötseln av hunden, kan han/hon meddelas föreläggande eller förbud för att förebygga skada eller avsevärd olägenhet, enligt 8 § Lag om tillsyn över hundar och katter. Skulle bristerna vara verkligt allvarliga kan ägaren/innehavaren även meddelas ett förbud att ha hand om hund (hundförbud), enligt 15 § samma lag.

Sammanfattningsvis

Du har rätt till ersättning för din katt. Denna ersättning ska hundens ägare/innehavare stå för.

Vad det gäller att hunden sliter sig kan hundens ägare/innehavare meddelas föreläggande eller förbud om det anses finnas brister i tillsynen eller skötseln av hunden.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000