Hundägares ansvar för veterinärkostnader

FRÅGA
Hej. Jag var hos besök hos min mor och vi hade min hund i en inhängand/hundgård. Då hon bjuder in grannen och dennes hund. Hunden är hälften av en katt typ och min som en spaniel. De börjar bråka och den lilla hunden bröt andra kotan och fick avlivas. Vilket skedde för hon va så liten. Jag han ej med att hon bjudit över grannen och hennes hund, då jag klepp min andra. Så fick även avliva min 2 dagar efter då detta hänt. Men nu har jag fått att jag ska betLa 5900kr i veterinärräkning. Då ingen av oss hade försäkring. Så är det då jag som ska betala hela veterinärkostnaden? Eller delar man?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att säga att jag beklagar det som inträffat. Att förlora en hund är ofta mycket jobbigt och det sista man vill tänka på är veterinärkostnader.

Lagen som reglerar hundägares ansvar för sina hundar och deras agerande heter Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (KHL). Den lagen kan du hittar här. Skadeståndets omfattning regleras av skadeståndslagen (SkL). Den lagen hittar du här.

Hundägares ansvar

Inledningsvis kan sägas att enligt HKL 1 § ska hundar hållas under tillsyn och skötas på det sätt som är nödvändigt för att förebygga skador och olägenheter för omgivningen. När det gäller skador som orsakas av hundar gäller så kallat strikt skadeståndsansvar för ägare eller innehavare av hunden enligt HKL 19 §. Det betyder att alla skador som orsakas av en hund ska ersättas av ägare/innehavare, även om denne inte har vållat skadan. Om en annan person faktiskt har bidragit till skadans uppkomst, så kan ägaren/innehavaren i sin tur kräva ersättning av den personen.

Vilka kostnader omfattas?

I lag och andra juridiska sammanhang betecknas hundar som saker. Det innebär att skador på hundar räknas som sakskador enligt SkL 5 kap. 7 §. Enligt denna regel omfattar skadestånd med anledning av sakskador bl. a. värdeminskning, sakens värde och andra kostnader som uppkommit till följd av skadan. Skadestånd kan jämkas om den skadelidande på något sätt bidrog till att skadan uppkom. Jämkning sker då efter vad som är skäligt med avseende på i hur stor utsträckning båda parter bidrog till situationen, se SkL 6 kap. 2 §.

Din situation och mina rekommendationer

Till att börja med kan jag konstatera att eftersom veterinärkostnaderna orsakades av skadan som orsakades av hunden, så ska de ersättas enligt SkL. Eftersom jag inte känner till hur det gick till när hundarna började bråka och hur händelseförloppet såg ut i detalj, så är det svårt att avgöra vem av er som ska bära kostnaden. Om din hund inledde bråket och skadade den andra hunden, så är det sannolikt du som bär ansvaret för kostnaderna. Dock beror detta på vilken uppsikt den andra ägaren hade och hur stor del i bråket och skadorna som henens hund hade. Det kan vara så att om skadorna uppkom på grund av hennes hund eller om hon brustit i den uppsyn som krävdes av henne för att hennes hund inte skulle hamna i bråk, så är hon skyldig att stå kostnaderna. Om båda sidor ömsesidigt bidragit till skadorna, så ska ni var för sig som regel stå för en del av kostnaden som är skälig i förhållande till hur stor del ni och era respektive hundar hade i skadorna.

Avslutningsvis ska alltså en hundägare stå för kostnader som uppkommer till följd av skador som deras hundar orsakar. När skadorna uppkommer i ett bråk mellan två hundar beror ansvaret på om någon ägare eller en av hundarna orsakade eller i större mån bidrog till situationen. Om båda sidor bidrog till skadorna, så ska kostnaderna delas på ett lämpligt sätt mellan ägarna. Ditt ansvar för veterinärkostnaderna beror alltså på hur händelseförloppet såg ut. Det är möjligt att ansöka om stämning vid domstol och föra en skadeståndstalan om ni inte kommer överens. Dock är utgången i ett sådant här mål oklar, eftersom händelseförloppet kan vara svårt att utreda. Kostnader för och tiden som en process tar är därför inte alltid värda det. Jag rekommenderar att du först och främst att tar kontakt med den andra hundägaren och försöker komma överens om hur kostnaden ska fördelas. Om ni båda eller era respektive hundar hade lika del i situationen, kan det vara lämpligt att dela på kostnaderna.

Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (424)
2020-09-28 Jag har blivit biten av en hund, kan jag få skadeståndsersättning av hundägaren?
2020-09-24 Skadestånd på grund av hund
2020-09-20 Vad kan jag få ersättning för vid sakskada orsakad av en hund?
2020-09-19 Vilket skadeståndsansvar har en hundägare vid skador på katt

Alla besvarade frågor (85169)