Hundägares ansvar för skador

FRÅGA
Hej! Jag känner till lagen om tillsyn över hundar och katter, men är lite osäker vad som gäller i detta fallet. Jag och min flickvän har flyttat in i ett hus där ett av paren har en hund. Hunden är ofta bångstyrig, lyder sällan på våra kommandon och beter sig allmänt "vilt". Vi hade lämnats ensamma hemma med hunden en morgon och när vi skulle gå hemifrån så försökte den fly genom dörren, som den gjort flertalet gånger. För att förhindra att den smet så ryckte min flickvän tag i halsbandet, varpå hon bröt fingret när den sköt ut genom dörren som en raket. Vi har som boende inget uttalat gemensamt ansvar för hunden, varken muntligt eller skriftligt, men situationen gjorde naturligtvis att hon kände sig manad att försöka stoppa den. Hade ägarna haft ordentlig tillsyn, satt upp en hundgrind eller dylikt så hade ju det inte kunnat inträffa. Står lagen på vår sida i detta fall? Har ägarna det yttersta ansvaret, trots att det var en ren olycka? Bör vi få ersättning för sjukvårdskostnader?Tack för hjälp!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att den som vållar en skada ska ersätta denna. Hundägare har däremot ett s k strikt ansvar för sin hund (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). Med andra ord ansvarar hundägaren för hundens vållande utan eget vållande. För att skadeståndsskyldighet ska uppkomma krävs som sagt att den ansvarige vållar skadan. Man brukar säga att det krävs adekvat kausalitet mellan skadevållarens agerande och den skada som uppkommit. Begreppet innebär dels att det ska finnas ett orsakssamband mellan agerandet och skadan, dels att skadan är en adekvat följd av skadevållarens agerande. Oberäkneliga, slumpmässiga eller alltför avlägsna följder genererar därför inte skadeståndsskyldighet. Inadekvata följder får istället den skadelidande stå för.

I ert fall orsakar hundens försök att springa ut genom dörren att din flickvän försöker greppa tag i halsbandet, vilket gör att hon bryter fingret. Det kan visserligen finnas ett orsakssamband mellan hundens agerande och skadan som uppkommit. Skadan bör enligt ovannämnda principer däremot inte anses som en adekvat följd av hundens handlande. Hundägaren bör därför inte vara skyldig att ersätta din flickväns sjukvårdskostnader.

Med vänlig hälsning,

Simon Wikström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (473)
2021-09-08 Rätt till ersättning efter att ha blivit biten av hund
2021-08-31 Jämkning av skada vid strikt hundägaransvar
2021-08-27 Kan kattägare bli ansvarig för skada orsakad av dennes katt?
2021-08-16 Har kattägare skyldigheter gentemot grannar när katten tar sig in i grannens bostad?

Alla besvarade frågor (95779)