Hundägares ansvar för skador

FRÅGA
en lös hund flög på grannes katt. han säger hans försäkringsbolag inte ersätter skador hunden orsakar, kan detta stämma? han har ingen hemförsäkring som kan komma till hjälp, va ska min vännina göra?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

För skador som uppkommer i samband med hundar är lag om tillsyn av hundar och katter tillämplig. I finns att utläsa att ansvar för att hålla hundar under tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Det framgår av 19§ att en skada som orsakar av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte själv har vållat skadan. Detta innebär ett strikt ansvar för en hundägare att ersätta skador. Hundägaren kan dock få tillbaka en del av vad denne betalat av annan person som vållat skadan.

Detta innebär att oavsett om hundägaren i ert fall har en försäkring eller inte blir han skyldig att ersätta skador som hunden har orsakat. Det kan dock bli problematiskt att få ut pengar om han inte har en försäkring, då får man vända kronofogden eller tingsrätten för att få ut sin rätt.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Joakim Wahlgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (426)
2020-10-24 Vem är ansvarig för dräktighet orsakad av en lösspringande hund?
2020-10-23 Skadeståndsansvar för katt
2020-09-28 Jag har blivit biten av en hund, kan jag få skadeståndsersättning av hundägaren?
2020-09-24 Skadestånd på grund av hund

Alla besvarade frågor (85346)