Hundägares ansvar för aggressiv hund

2017-06-19 i Strikt ansvar
FRÅGA
Mycket skällande hund!!!! En hund som skäller så fort en människa eller ännu värre ett djur passerar . Denna hund bor i bottenplan och är ofta ute på balkongen. Styrelse- sekreteraren nonchalerar frågan när den ställs. Till saken hör att hunden ägs av en styrelseledamot!! Nästan alla skall passera då de flesta parkeringar är förbi denna balkong.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Utgångspunkten är att djurägare är ansvariga för skador som deras djur orsakat endast om ägaren har varit vårdslös, vilket bedöms från fall till fall med hänsyn till risken för skada, sannolikhet för skadans storlek och ägarens möjligheter att undvika att skadan skedde från början. Det handlar alltså om att bedöma om ägaren borde agerat annorlunda för att undvika skadan.

Enligt Lag om tillsyn över hundar och katter så skall dessa djur hållas under tillsyn och skötas på ett sådant sätt som krävs för att förebygga att de orsakar skada eller väsentlig olägenhet,1 §. Hundägare har enligt ovan lag, till skillnad från andra djurägare, ett strikt ansvar och det krävs därför inte att ägaren har varit vårdslös för att denna ska bli skadeståndsskyldig om hunden orsakar en skada. Det räcker då att den som blivit skadad kan visa att det är mer sannolikt att det är just den utpekade hunden som orsakat skadan och inte någon annan hund. Detta innebär alltså att om det finns en hund i ditt boendeområde som skulle orsaka en skada på dig eller någon annan så är dennes ägare strikt skadeståndsskyldig för denna skada oavsett om ägaren varit vårdslös eller inte,Lag om tillsyn över hundar och katter 19 §.

För hundägare gäller också särskilda regler om märkning och registrering och det finns även möjlighet för polismyndigheten att meddela föreläggande och förbud för att förebygga skada när en ägare brister i tillsyn eller skötsel av sin hund genom exempelvis hundförbud, Lag om tillsyn över hundar och katter 8, 9 och 15 §§. Föreläggande och förbud får också förenas med vite, 8 § st. 2. Vidare kan också hundar omhändertas för att förhindra att hunden orsakar skada eller väsentlig olägenhet, Lag om tillsyn över hundar och katter 11 §.

Sammanfattningsvis om hunden har gjort upprepade utfall mot människor eller djur och är aggressiv så kan det vara en grund för omhändertagande. Likaså om ägaren inte uppfyller sin tillsynsplikt eller om ägaren använder hunden som ett vapen genom att medvetet hetsa eller bussa den mot människor eller djur. Du kan då kontakta polisen och förklara situationen. Det bästa vore om du kan kontakta ägaren och förklara att du och andra är rädda för hunden och att det är ett problem att den skäller och på så sätt försöka komma överens med ägaren direkt. Om hunden däremot skulle ha gjort utfall, är väldigt aggressiv eller hålls utan tillsyn så bör du kontakta polisen. Du kan läsa mer om hundägares ansvar, vilka åtgärder som kan vidtas och i vilka situationer polisen kan omhänderta en hund på polisens hemsida som du hittar här.

Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp.

Vänliga hälsningar.

Josefine Rembsgård
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?