Hundägares ansvar för skada som orsakats av hundskall

FRÅGA
Jag och min kompis ska rida över en större väg på en skyltad ridväg som går förbi en tomt med staket. Precis när vi ska rida över så skäller en hund på tomten bakom staketet bakom hästarna så att de blir rädda och en går omkull och en trampar i diket. Min häst är halt dagen efter och det visar sig vara en lång konvalescent där det är osäkert om hon blir bra. Kan jag kräva hundägaren på kostnaderna för skadan och hur går jag tillväga? Är det stor chans att jag i så fall får ersättning eller liten chans? I efterhand har jag fått veta att Hunden har skrämt hästar där många gånger innan varav en av gångerna har hästen brutit benet och tvingats avlivas.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänna regler om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL). I lagen om tillsyn över hundar och katter finns särskilda regler om hundägares ansvar för skador som deras hundar åsamkar omgivningen.

Hundägare har strikt skadeståndsansvar för skador som deras hundar orsakar

Om en hund orsakar skada har hundägaren ett strikt skadeståndsansvar, 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter. Det betyder att hundägaren är skyldig att ersätta skadan oavsett om denne brustit i sin uppsyn eller inte. Därför är hundägaren skadeståndsskyldig så länge det står klart att hundskallen orsakat skadan.

Vid bestämmande av skadeståndets storlek ska en helhetsbedömning göras

Om det finns andra bidragande orsaker minskar utsikterna att få full ersättning. Skadeståndet kan också jämkas om du har varit medvållande till skadan, 6 kap. 1 § andra stycket SkL. Exempel på när skadeståndet kan jämkas är om du befunnit dig på en svår terräng där man inte bör vistas med en häst (vilket dock inte verkar vara fallet), eller om din häst har nedsatt fysisk förmåga.

Skadeståndets storlek kan vidare variera beroende på dina och hundägarens ekonomiska förhållanden, 6 kap. 2 § SkL.

Det faktum att detta har hänt tidigare talar för att skadan främst beror på hunden. Utsikterna att få skadestånd bör därför vara goda. Det är dock inte möjligt att närmare uttala sig om säkerheten utan att känna till samtliga omständigheter.

Tillvägagångssätt för att få skadestånd

Det första du kan göra för att tillvarata din eventuella rätt till skadestånd är att rikta ett informellt anspråk till hundägaren genom att kontakta denne privat. Även om det är osannolikt att hundägaren går med på att ersätta skadan finns det stora fördelar med att lösa tvisten privat då man därigenom slipper rättegångskostnader.

Om du vill ta den rättsliga vägen kan du skicka in en stämningsansökan till närmaste tingsrätt. Instruktioner om detta hittar du på Sveriges Domstolars hemsida.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Jenny Räf
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (362)
2019-08-25 Vem är ansvarig för skada orsakad av hund?
2019-08-21 Vad har en kattägare för skadeståndsansvar?
2019-08-15 Behöver jag betala faktura för skador på min hund när skadorna orsakats av en annan hund?
2019-08-14 Skadestånd vid personskada tillfogad av hund

Alla besvarade frågor (72228)