Hund angriper annan hund - bör det polisanmälas?

Hej!

Min hund (liten fralla) blev för ett par dagar sedan attackerad av en Pitbull hund som bet tag i halsen och sidan av min hund och vägrade släppa taget. Efter att ha försökt bända upp käkarna, dra i benen och slag mot Pitbull hunden släppte den till slut taget efter 5-10 minuter, den blödde då ovanför ögat.

Kan varit ägaren, jag eller min hund som åverkat det. Min hund stod helt stilla som en staty.

Båda hundarna fick åka till veterinär.

Vad gäller igentligen?

Blir även jag betalningsskyldig för den attackerandes hunds skador efter att försökt hjälpa min hund från den hundens bett?

Ska man polisanmäla en sådan här händelse?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hundägare har vad man brukar kalla för ett strikt ansvar för skador som hunden orsakar, vilket framgår av 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter (här). Det strikta ansvaret innebär att man som hundägare ansvarar för skador som hunden orsakar, oavsett om man vållat skadan eller ej. Den andre hundägaren är således ersättningsskyldig för de kostnader din hunds skador föranlett, vilket exempelvis kan vara veterinärkostnader.

För att fastställa ev. ansvar för den skada som den andra hunden åsamkats är det nödvändigt att kunna fastställa vem som orsakade skadan. Var det den andre hundägaren som orsakade skadan kan denne givetvis inte bli ersättningsskyldig till sig själv. Om det istället går att fastställa att det var du som orsakade skadan är det min uppfattning att det knappast kan anses oaktsamt av dig att försöka skydda din egen hund vid ett angrepp. Eftersom oaktsamhet är en nödvändighet för skadeståndsskyldighet menar jag att du i detta fall alltså inte drabbas av skadeståndsansvar i förhållande till den andra hundens skada.

Att en hund attackerar en annan hund är inget brott, såvida inte den andre hundägaren avsiktligen uppmanade sin hund till att attackera. En polisanmälan skulle därför vara verkningslös. Denna fråga löses med civilrättsliga regler och det enklaste sättet för dig är att kontakta den andre hundägaren och göra upp i godo. Vägrar den andre hundägaren att medge ersättningsskyldighet kan du givetvis skicka in en stämningsansökan till tingsrätten (mer vardagligt uttryckt: stämma den andre hundägaren). Detta riskerar dock att bli dyrt och jag råder dig därför att försöka komma överens med den andre hundägaren om en lösning utan domstolens hjälp.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Cecilia LenmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”