Hotfull hyresgäst vid andrahandsuthyrning

2019-05-10 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej,Jag och en vän hyr en villa av ett par som äger den. Vi står båda på hyreskontraktet. Vi har fått tillåtelse av villaägaren att hyra ut rum till ytterligare två inneboende. Jag har överlåtit till min vän att formulera inneboendekontraktet med de inneboende. Endast min vän har signerat inneboendekontraktet som "hyresvärd" men jag har inte blivit erbjuden att signera. Jag tyckte det var underligt men tänkte inte så mycket på det. Däremot har jag godkänt muntligen. Nu efter åtta månader har det uppstått en konflikt med en av de inneboende där jag anser att han inte längre är lämplig som inneboende, och vill säga upp kontraktet. Det handlar om oförsiktighet med nycklar och lås, kränkande och hotfullt beteende gentemot mig själv och min son som bor med mig under helgerna. Den inneboende agerar endast respektlöst och hotfullt när jag är ensam med honom. Min "vän" litar helt på den inneboende och vill ej avsluta hans kontrakt. Nu vågar jag inte längre ha min son där under helgerna och känner mig inte alls trygg själv, speciellt då min vän ska resa bort en månad. Vad kan jag göra, vilka rättigheter har jag och vad är det som gäller egentligen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Eftersom det rör sig om uthyrning i andra hand är hyreslagen i 12 kapitlet i Jordabalken (JB) tillämplig.

Hotfullt beteende
Som hyresgäst har man en skyldighet att väl vårda rummet som man bor i och detta bör således omfatta att vidta försiktighetsåtgärder med lås och liknande. Efter tillsägelse, och om ingen bättring sker, har ni rätt att säga upp hyresrätten.

Att agera på ett hotfullt sätt som du säger att den inneboende har gjort och så pass illa att du inte vågar ha din son där är att betrakta som mycket allvarligt. Nu vet jag inte exakt vad det är personen har gjort och gör som uppfattas som hotfullt, varför jag har svårt att göra en korrekt bedömning av fallet. Reglerna lyder i alla fall som så att om störningar förekommer ska ni som hyresvärd säga till den inneboende att upphöra med beteendet. Om detta inte sker anses hyresrätten förverkad och ni har rätt att säga upp hyresavtalet, 12 kap 25 § JB. Innan hyresrätten får sägas upp ska dessutom socialnämnden underrättas om det skedda, 12 kap 42 § JB.

Avslutning och råd
Om det är så att du inte har sagt till den inneboende att hans beteende inte är okej har du ingen rätt att säga upp honom förrän detta skett och ingen bättring sker. Har du däremot gjort det och ingen bättring har skett så råder jag dig att kontakta socialnämnden och underrätta dem om hans hotfulla beteenden. Det är endast hyresvärden som har rätt till att säga upp hyreskontraktet, varför det kan bli en aning komplicerat för dig då du inte står med på kontraktet. Är det så att socialtjänsten inte accepterar din underrättelse får du gärna ta hjälp av någon av våra jurister på byrån så att vi kan lösa problemet ihop. Är du intresserad av detta, eller har några följdfrågor, är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1585)
2020-04-01 Hur mycket oljud måste man tåla från sina grannar i en hyreslägenhet?
2020-04-01 Innebär det en hyreshöjning om en gammal spis ersätts med en ny?
2020-03-31 Fråga om störningsnivåer i hyresrätter
2020-03-31 Besittningsskydd vid andrahandsuthyrning?

Alla besvarade frågor (78661)