Hotells rätt att kvarhålla en gästs bil

2015-07-25 i Avtal
FRÅGA
Hej,Jag sommararbetar för närvarande på ett hotell. Detta hotell erbjuder parkeringsservice, vilket innebär att vi parkerar gästens bil i ett garage och kör fram den när de behöver den. Denna service kostar 450 kr per dygn. På senare tid har det föreslagits att vi ej ska lämna ut bilar till gäster som inte vill eller kan betala för sin vistelse. Är detta tillåtet? Skulle det vara skillnad om gästen betalar för sin parkering men ej för logi?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Rätten att kvarhålla en annan persons egendom som påtryckning för att personen betala en fordran kallas normalt sett retentionsrätt och kan beskrivas som en form av panträtt. Det finns vissa lagar som skapar retentionsrätter. Exempelvis har den som tillhandahåller ett hotellrum har rätt att kvarhålla resenärens resgods utifall resenären inte betalar för sin vistelse, enligt lagen om retentionsrätt för fordran hos hotellgäst.

Det finns ingen lag som ger ditt hotell en rätt att kvarhålla en gästs bil. Däremot kan hotellet skapa en sådan rätt genom att i vistelseavtalet lägga till en klausul som ger hotellet rätt att kvarhålla en gästs bil om gästen inte kan betala för sin vistelse på hotellet.

Risken finns dock att en sådan klausul skulle uppröra kunder som anser att det vore oskäligt av hotellet att kvarhålla någons högt värderade bil för en fordran som endast uppgår till några hundra kronor. Slutligen finns det en risk att även en domstol skulle anse att avtalet vore oskäligt och därför ogiltigt.

Vänligen,

Fredrik Mattsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll