FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott20/04/2017

Hot mot tjänsteman

Hej,

Jag undrar vad straffet är för en hotsituation mot kommunens anställd är? Och hur länge en förundersökning pågår?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.

Om jag förstår din fråga rätt så undrar du vilket straff man kan få om man hotar en person som jobbar på kommunen, under arbetstid, och hur länge en förundersökning kan ta i ett sådant ärende.

Beroende på vad den kommunanställde har för arbetsuppgifter så kan personen betraktas som myndighetsutövare. Brott mot en sådan tjänsteman anses utgöra brott mot allmän verksamhet och regleras därför särskilt i 17 kap i brottsbalken (BrB).

Beroende på vad det är för hot så ser straffet lite olika ut. Om det är hot om våld så regleras det i 17 kap 1 § BrB och straffet kan då bli allt ifrån böter upp till 2 års fängelse. Om hotet om våld bedöms som grovt kan straffet bli ända upp till 4 års fängelse. Kriterierna för bedömningen av om brottet är grovt finns också i bestämmelsen ovan.

Rör det sig istället om att någon olovligen utför en gärning som syftar till att tvinga eller hindra en tjänsteman i dennes myndighetsutövning heter det förgripelse mot tjänsteman och det regleras i 17 kap 2 § BrB. Så är också fallet om någon utför, eller hotar med, en gärning med syfte att hämnas för en åtgärd tjänstemannen gjort i arbetet som medför lidande, skada eller annan olägenhet för tjänstemannen. Straffet för denna typ av hot är böter eller fängelse upp till 6 månader.

Bestämmelser om förundersökningar finns framförallt i 23 kap rättegångsbalken (RB) och förundersökningskungörelsen (FK). Enligt 23 kap 4 § 2 st. RB ska en förundersökning utföras skyndsamt och ska läggas ned om det inte finns anledning att fullfölja förundersökningen. Men den kan också i princip pågå fram till dess att brottet i fråga har preskriberats.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, om inte får du gärna skriva i kommentarsfältet så kan jag försöka förklara ytterligare.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo