FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt16/08/2018

Hos vilken av föräldrarna ska barnet bo?

Hej min dotters pappa fick vårdnaden av vår dotter för ca 5 år sen p.g av att jag mamman bodde just då med en kille som misshandlade mig ..är inte längre med den killen utan bor å lever med en annan kille nu och dotter är 15 nu och hon mår inte bra hos pappan han struntar i henne totalt trycker ned henne psykiskt dagligen och vill bo med mig mamman han förbjuder till och från umgänge mellan mig och dotter och det får både mig och dotter att må dåligt ..pappan har i alla år använt vår dotter som slagträ för att jävlas med mig ..vill veta vad som gäller nu när hon är 15 år och han förbjuder umgänge helt men han själv festar med sin nya tjej varje helg och är med i ett kriminellt mc gäng och struntar i vår dotter och låter henne vara hemma själv istället för att vara hos mig mamman ..hon vill vara

Och bo med mig och min sambo men pappan förbjuder dotter mår ständigt dåligt och har haft ångest attacker senaste åren men anförtror sig till mig eftersom pappan inte bryr sig ..mim fråga är gäller beslutet och kan hon bestämma vart och när hon vill vara hos mamman nu när hon är 15 ..vad ska jag göra???/mvh hjälplös mamma

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur du ska gå tillväga för att få din dotter att vara boende hos dig. Regler om detta finns i Föräldrabalken (FB).

Alla beslut som fattas angående vårdnad, boende och umgänge med ett barn har alltid sin utgångspunkt i vad som anses vara bäst för barnet, vilket framgår av 6 kap. 2 a § FB. Enligt 6 kap. 1 § FB har ett barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran, samt rätt att behandlas med aktning för sin person och egenart. Det är barnets vårdnadshavare som ansvarar för att dessa behov blir tillgodosedda.

Det du och din dotters pappa kan inleda med är att försöka få till ett samarbetssamtal. Detta ansvarar kommunen för enligt 5 kap. 3 § Socialtjänstlagen (SoL) och syftar till att hjälpa föräldrar att nå enighet i frågor som gäller barnet; som boende och umgänge exempelvis. En förutsättning för att ett samarbetssamtal ska komma till stånd är att båda parter är överens om att det ska ske.

Jag råder dig därför inledningsvis att be din sambo kontakta familjerätten i den kommunen som barnet är bosatt. Där kan ni försöka få till stånd ett samarbetssamtal, och familjerätten kan även hjälpa till med att ordna ett avtal som reglerar boende och umgänge. Genom detta kan ni försöka komma överens om vad som ska gälla.

Om samarbetssamtal inte fungerar så är det istället tingsrätten ni får vända er till. Då gäller att om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem och någon av dem önskar en ändring i vårdnaden så får rätten, på talan av en av föräldrarna eller båda två, besluta om att vårdnaden antingen ska vara gemensam eller anförtros en av föräldrarna. Vid bedömningen ska särskild vikt fästas vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Detta framgår i 6 kap. 5 § FB. En sådan talan som nämns i paragrafen kan föras hur många gånger som helst, det vill säga även om rätten fastställd ensam vårdnad för en förälder kan den andra ändå skicka in en stämningsansökan för att förändra förhållandet igen.

Enligt 6 kap. 2 a § 3 st. FB ska hänsyn tas till barnets vilja efter åldern och mognad när det gäller frågor om vårdnad, boende och umgänge. Eftersom din dotter är såpass gammal kommer rätten givetvis lyssna på hennes åsikter och beakta detta när de fattar sitt beslut. Hennes vilja är dock inte avgörande eftersom beslut angående barn alltid fattas med hänsyn till vad som anses vara barnets bästa.

Sammanfattningsvis så kan du först försöka få till stånd ett samarbetsmöte hos er familjerätt, för att sedan om det inte skulle fungera väcka talan i tingsrätt om vårdnad/boende/umgänge.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Maja QvarnströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000