FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt05/05/2023

Hör mened under allmänt åtal?

Är ni inte medvetna om att mened inte hör till allmänt åtal? Åtminstone inte enligt det besked jag fått av en kammaråklagare efter en anmälan mot ett vittne som jag bevisat ställt utom allt rimligt tvivel har ljugit under en rättegång och pga det fällts för icke begånget brott.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall mened tillhör allmänt åtal. För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken (RB).

Allmänt eller enskilt åtal?

I svensk rätt finns det två typer av åtal, allmänt åtal och enskilt åtal. Att ett brott hör under allmänt åtal innebär att det är staten, via en åklagare, som väcker åtal. Motsatsvis, om ett brott hör under enskilt åtal, är det endast målsäganden, det vill säga den som blivit utsatt för brott, som kan väcka åtal. Målsäganden kan i vissa fall väcka åtal för brott som hör under allmänt åtal, ifall personen angett brottet och åklagaren beslutat att åtal inte ska äga rum (20 kap. 8 § första stycket RB).

Vilka brott hör under allmänt åtal?

Enligt 20 kap. 3 § RB hör alla brott under allmänt åtal, om de inte uttryckligen är undantagna därifrån. Exempelvis hör brottet förtal inte under allmänt åtal, då det stadgas i 5 kap. 5 § BrB att förtal endast får åtalas av målsäganden.

Är mened undantaget allmänt åtal?

Brottet mened regleras i 15 kap. 1 § BrB, där det stadgas att den som, efter att han har avlagt en ed föreskriven i lag, lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen, döms för mened. Straffet för mened är fängelse i högst fyra år, eller om brottet är ringa böter eller fängelse i högst sex månader.

Mened är inte uttryckligen undantaget från allmänt åtal, varför slutsatsen blir att brottet hör under allmänt åtal.

Sammanfattningsvis finns det två typer av åtal i svensk rätt; allmänt åtal och enskilt åtal. De flesta brottet hör till allmänt åtal, förutom exempelvis förtal som hör under enskilt åtal (5 kap. 5 § BrB). Brottet mened tillhör allmänt åtal eftersom det inte uttryckligen är undantaget därifrån. Möjligtvis skulle målsäganden kunna väcka åtal ifall åklagaren beslutat att åtal inte ska äga rum och målsäganden har angivit brottet (20 kap. 8 § RB). 

Med detta hoppas jag att du har fått svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar, 

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”