Hon gifte sig med mig för att få uppehållstillstånd

Hej!

Jag har en svensk pass . Min fru har kommit till Sverige 3år sedan. När hon har fätt permanent uppehållstillstånd, ansökte hon till skillsmässa. Får jag beklaga i migrationsverket att hon gifte sig med mig för att få uppehållstillstånd i Sverige ? .

Tack.

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Av 5 kap. 3 a § första stycket 1 utlänningslagen (UTL) framgår att uppehållstillstånd får ges till en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om förhållandet framstår som seriöst och inte särskilda skäl talar mot att tillstånd ges. Migrationsdomstolen har avgjort frågan om skenäktenskap som kommit till enbart för att ge den ena maken permanent uppehållstillstånd (se rättsfallet MIG 2008:18). Migrationsdomstolen menade att oseriösa äktenskap är en grund för att avslå en ansökan om permanent uppehållstillstånd. Man kom även fram till att förhållandet varit oseriöst för att båda lämnat olika uppgifter om deras äktenskap.

Den som har fått permanent uppehållstillstånd förlorar som huvudregel inte det enbart på grund av skilsmässa men kan däremot få det återkallat om det visar sig att personen inte sagt sanningen eller låtit bli att berätta om saker som varit av betydelse för att få tillståndet (7 kap. 1 § UTL). Argumentet kan föras att, mot bakgrund av rättsfallet från Migrationsdomstolen, ett permanent uppehållstillstånd också på efterhand kan återkallas vid oseriösa äktenskap om de vid tillfället för beslutet utgjort grund för avslag.

Vid bedömning av om uppehållstillstånd bör återkallas ska hänsyn tas till den anknytning som din fru har till det svenska samhället och till om andra skäl talar mot att tillståndet återkallas (7 kap. 4 § UTL). Saker som särskilt beaktas är följande; utlänningens levnadsomständigheter, om utlänningen har barn i Sverige och, om så är fallet, barnets behov av kontakt med utlänningen, hur kontakten har varit och hur den skulle påverkas av att utlänningens uppehållstillstånd återkallas, utlänningens övriga familjeförhållanden, och hur länge utlänningen har vistats i Sverige.

Det är dock svårt att säga hur Migrationsverket kommer att göra den bedömningen i Ert fall. Du får alltid upplysa Migrationsverket om uppgifter som du anser kan vara av betydelse för deras beslut.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000