Höjning av hyra efter reparation

2017-06-08 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag hyr en lägenhet där köket nu har börjat falla isär med tiden. Jag har inte själv tagit sönder något. Min hyresvärd vill höja min hyra för att reparera/byta ut och påstår att lägenhetens värde ökar och därmed ökar hyran. Har hon rätt att göra detta? För med tiden har jag ju själv betalat för hela reperationen och hyresvärden är väl skyldig att betala för reperationer av slitage?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det blir lite olika svar beroende på om det finns en så kallad förhandlingsordning inskrivet i ditt hyresavtal eller inte. En förhandlingsordning innebär att hyresvärden måste förhandla med en hyresgästorganisation innan denne höjer hyran. Kommer parterna överens om en ny hyra tecknar parterna en förhandlingsöverenskommelse som binder hyresgästerna.

Saknas en förhandlingsordning bestäms hyran som ett avtal mellan dig och hyresvärden. Hyresvärden kan alltså inte ensidigt ändra hyran utan ditt godkännande. Hyresvärden måste meddela en önskan om att ändra hyran skriftligen (Jordabalken 12:54) Om du inte går med på hyreshöjningen kan hyresvärden ansöka hos hyresnämnden om att höja hyran (Jordabalken 12:54 mening 2). I ett sådant fall ska hyran fastställas till ett skäligt belopp (Jordabalken 12:55). Vid bedömningen av vad som är ett skäligt belopp tillämpas "bruksvärdesregeln". Den regeln innebär att hänsyn tas till vad hyrorna är i lägenheter med likvärdigt bruksvärde; hyran får inte påtagligt överstiga hyran för sådana likvärdiga lägenheter. Något som kan påverka bruksvärdet är just renoveringar som alltså kan motivera en hyreshöjning. Det är alltså inte kostnaden för själva renoveringen som motiverar hyreshöjningen, utan det faktum att lägenheten av hyresgäster i allmänhet anses vara värd mer efter renoveringen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?