Höjning av hyra

2016-06-06 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej,Om en hyresvärd vill höja hyran, bör han då ange vad jag får för den ökade hyran? Som det ser ut idag är han dålig på att sköta om reparationer och lägenheten behöver rustas upp. Jag vill inte betala en högre hyra om han inte sköter sådant bättre. Vad gäller och vad kan jag göra?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Hyresavtal fungerar som andra avtal vilket innebär att de inte ensidigt kan ändras. Din hyresvärd kan därför inte höja hyran utan att du går med på det. Vissa andra regler gäller om förhandlingsordning finns, det vill säga om en förhandlingsklausul finns i ditt avtal. Då du inte angivit någon om detta utgår jag från att sådan saknas (om du har en sådan klausul kan du kommentera nedan så förklarar jag vad som gäller i ett sådant fall). Det som gäller är alltså att hyresvärden som huvudregel inte kan kräva en högre hyra om du inte går med på detta.

Frågor om hyra och liknande regleras i 12 kap. Jordabalken (JB). Enligt 12:54 JB ska hyresvärden, om denna vill att hyresvillkoren ska ändras (exempelvis storleken på hyran), skriftligen meddela hyresgästen om ändringen. Något särskilt krav om att hyresvärden måste ange vad ”hyresgästen får” för den ökade hyran finns dock inte. Om hyresgästen inte går med på ändringen, det vill säga höjningen av hyran, kan hyresvärden ansöka om ändring av hyran hos hyresnämnden. I dessa fall är det alltså hyresnämnden som avgör om hyran får höjas eller inte. När hyresnämnden avgör en sådan tvist ska hyran enligt 12:55 JB fastställas till ett skäligt belopp. Vid bedömning av skäligheten tillämpas den så kallade bruksvärdesregeln vilket innebär att hyran inte påtagligt får överstiga hyran för lägenheter vars bruksvärde är likvärdigt med den lägenhet som tvisten avser.

Avgörandet av om hyran är skälig eller inte görs alltså med hänsyn till hur hyrorna i lägenheter med likvärdigt bruksvärde ligger. Bruksvärde avgöras med hänsyn till många olika faktorer, bland annat storlek, reparationsstandard och modernitet. Om den hyra som din hyresvärd begär är påtagligt högre än likvärdiga lägenheter med samma bruksvärde som din lär den alltså inte anses skälig vid en prövning av hyresnämnden. En sådan prövning förutsätter dock, som jag ovan nämnt, att hyresvärden ansöker om ändring hos hyresnämnden.

Vänligen,

Matilda Crone
Fick du svar på din fråga?