Höjd kostnad för medlemmar i bostadsrättsförening - olagligt?

2017-04-23 i Bostadsrätt
FRÅGA
i vår bostadsrättsförening har vi en paragraf Styrelsen kan dock besluta att kostnader för investeringar eller drift som är till lika nytta för alla bostadsrätterna kan tas ut med lika stort belopp för varje bostadsrätt. Nu ska stadgarna moderniseras och en styrelseledamot hävdar envist att denna "nya" paragrafen är olaglig och inte ska/bör var med i stadgarna. Då den inte gäller och kan användas, hon hävdar att vår förvaltare varit i kontakt med jurist som säger att man ska inte ska ha den paragrafen i stadgarna.När jag googlar så ser jag att allt fler föreningar lägger till den paragrafen.Vad gäller? Är det en paragraf som ej kan/får användas?Man hänvisar till Kapitel 7 §14 samt kapitel 9 § 5.5
SVAR

Hej,

Först och främst vill jag tacka dig för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga, samt stort tack för att du använt en av våra Expresstjänster!

Eftersom du inte angett vilken lag paragraferna tillhör som du hänvisat till kan jag inte med säkerhet veta vilka paragrafer som det är hänvisat till, men jag antar att det är Bostadsrättslagen. Stämmer inte detta får du gärna kontakta mig så ska jag ändra mitt svar utifrån de paragrafer du syftar på. Mina kontaktuppgifter finner du längst ned i svaret.

Bostadsrättslagen är den lag som styr bostadsrättsföreningar tillsammans med Lagen om ekonomiska föreningar. Vidare gäller såklart föreningens stadgar i den del de inte strider mot någon lag.

7 kap 14 § Bostadsrättslagen reglerar avgifter som medlemmarna i bostadsrättsföreningen kan bli krävda på medan 9 kap 5 § punkten § Bostadsrättslagen anger att grunderna för beräkning av årsavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse ska finnas med i stadgarna.

Är den nya paragrafen i era stadgar olaglig?

Den enda avgift som Bostadsrättslagen anger att föreningen inte får ta ut från medlemmarna är avgifter som avser att täcka kostnader som uppstår för att föreningen ska uppfylla de rättsliga krav som ställs på föreningen. Det finns alltså inget hinder för föreningen att ta ut kostnader som avser investeringar eller driftskostnader som är till lika nytta för alla medlemmar.

Det som måste noteras är att kostnaden antingen får tas ut som en ökad årsavgift eller som en ökad insats. Kostnaden kan alltså inte tas ut bara sådär, utan kostnaden måste ingå i årsavgiften eller insatsen eftersom 7 kap 14 § Bostadsrättslagen anger vilka avgifter som föreningen får lov att ta ut och där årsavgift omfattas. Insatsen som medlemmarna har betalt för själva lägenheten är något som även får höjas.

Skulle en årsavgiftshöjning vara väsentlig har man som bostadsrättsinnehavare rätt att säga upp sin bostadsrätt samt medlemsskap. Det finns alltså ingen sanktion eller liknande mot föreningen för att de höjer avgifterna utan istället medför det en rätt för medlemmarna att gå ur föreningen om avgiftshöjningen inte passar.

Mest troligt kommer denna nya kostnad innebära en höjning av årsavgiften och då krävs det att beräkningen för avgiften anges i stadgarna. För att föreningen vidare ska kunna ändra stadgarna krävs det att ett beslut om det röstas igenom i föreningsstämman. Vad gäller årsavgifterna så är det upp till styrelsen att besluta om, se 9 kap 13 § Bostadsrättslagen.

Skulle denna förhöjda kostnaden avse en höjning av medlemmarnas insats så krävs det att stämman röstar igenom ett beslut om det i enlighet med 9 kap 16 § Bostadsrättslagen.

Sammanfattning

Det är alltså inte s.k. olagligt att införa en ny avgift som avser driftskostnader och investeringar så länge kostnaden ingår i årsavgiften eller insatsen. Hur höjningen får/ska ske beror lite på om den förhöjda kostnaden avser en höjd insats för medlemmarna eller en höjd årsavgift.

Eftersom jag inte vet i vilken form kostnaden kommer att tas ut är det svårt för mig att ge ett mer klart svar än såhär.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Du är varmt välkommen att höra av dig till mig på cornelia.najafi@lawline.se om du har frågor eller funderingar över mitt svar.

Allt gott!

Mvh,

Cornelia Najafi
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1217)
2021-07-24 Sätta in persienner i bostadsrätt?
2021-07-16 Kan styrelsen i en förening fatta beslut i strid mot stadgarna?
2021-07-02 Får man äga två bostadsrätter?
2021-06-30 Måste jag stå ut med störningar från en bostadsrätt som ägs av kommunen?

Alla besvarade frågor (94332)