Höja årsavgift för bostadsrätt p.g.a. renovering?

2017-04-05 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej!När jag köpte bostadsrätt för ca 2 år sedan ingick en bilaga i mitt avtal. I avtalet står att ett intilliggande förråd om ca 30 kvm tillhör lägenheten och har inräknats i andelstalen. Denna area är specad som biarea och föreningen tar således ingen extra avgift för den.Nu har jag renoverat och gjort ett sovrum i en del av förrådet (som ligger vägg i vägg) med ingång från lägenheten.Lägenheten är ett sk. sluttningsplan och ska mätas 6m från en yttervägg mot det fria där den omgivande marken är i nivå med eller under golvnivån. (Se https://www.fastighetsbyran.se/Global/PDFer/Mata_bostad.pdf sidan 2).Om dessa regler efterföljs är lägenheten 40,2 kvm istället för 48,5 kvm som står i mitt avtal.Föreningen vill inte följa reglerna utan lägga till ytterligare kvm för delen av förrådet som nu är sovrum och därmed öka årsavgiften. De hotar med att "om jag inte går med på deras egna regler måste jag återställa sovrummet till förråd". Hur ska jag tackla detta?Tack!
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om bostadsrättsföreningen kan ta ut en extra avgift på ditt förråd/sovrum och att anledningen till att bostadsrättsföreningen vill ta ut en avgift är för att du har gjort om det till ett sovrum vilket enligt bostadsrättsföreningen innebär att det rummet inte längre ska anses vara biarea, medan du anser att det är en biarea enligt mätreglerna i svensk standard SS 02 10 53 som du har hänvisat till i frågan.

Hur avgiften beslutas

För att bostadsrättsföreningen ska kunna ta ut en extra avgift måste de ha en rättslig grund för detta. Det kan de få genom:

- att det regleras i bostadsrättsföreningens stadgar eller

- att det beslutats i föreningsstämman eller

- att det regleras i lag.

I bostadsrättsavtalet ska den aktuella årsavgiften framgå, trots att den senare kan komma att ändras av styrelsen (4 kap. 5 § Bostadsrättslagen).

En bostadsrättsförening har en stor frihet att avgöra vilken beräkningsgrund som ska bestämma nivån på medlemmarnas årsavgifter. Detta kan ske genom föreningsstämmobeslut. Exempelvis kan andelstalet påverka årsavgiften om bostadsrättsföreningen bestämmer att andelstalet ska utgöra beräkningsgrunden för årsavgiften. Även andelstalen kan förändras av en förningsstämma. Andelstal är den andel en bostadsrätt har i föreningen och kan bero på lägenhetsytan, våningsplan, väderstreck eller andra omständigheter.

Mätreglerna

Den mätstandard som du har hänvisat till är en s.k. branschstandard vilket innebär att den inte är bindande på samma sätt som en föreskrift utfärdad av Boverket eller lag utfärdad av riksdagen. Jag har inte hittat någon föreskrift som hänvisar till den mätstandarden som skulle innebära att den blir bindande.

Om det just nu anges i stadgarna eller ditt bostadsrättsavtal att den mätstandard du har hänvisat till är den som gäller vid bestämmandet av boytan eller årsavgiften, så är det den som bostadsrättföreningen tills vidare måste följa och då kan de inte kräva dig på extra årsavgift. Står det däremot inget om denna standard så har bostadsrättsföreningen rätt att besluta i föreningsstämman vilken grund årsavgiften baseras på och den kan t.ex. baseras på hur mycket av ytan som faktiskt används som boende vilket i så fall skulle innebär att du måste betala mer i årsavgift. I så fall måste dock den regeln gälla för alla medlemmar i föreningen.

Om reglerna inte är lika för alla

Det du kan göra om du känner dig orättvist behandlad i jämförelse med andra som bor i huset är att säga till föreningen att deras regel (om att du måste betala mer i årsavgift för att du har renoverat rummet) inte följer likabehandlingsregeln i 7 kap. 37 § lagen om ekonomiska föreningar. Den anger att föreningsstämman inte får fatta ett beslut som är ägnat att ge otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller någon annan medlem. Denna bestämmelse kan även åberopas i domstol.

Hoppas att svaret hjälpte! Du är välkommen att ställa fler frågor om du har några!

Med vänliga hälsningar

Michelle Gaudin González
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1243)
2021-09-19 Vad kostar en extern ordförande i en bostadsrättsförening?
2021-09-16 Får man använda inre reperationsfond trots ägarbyte?
2021-09-15 Behöver man styrelsens godkännande för att ha en inneboende?
2021-09-14 Brf:s villkor med fläckfritt belastningsregister

Alla besvarade frågor (95746)