Högre dröjsmålsränta vid betalningskravet

Hej! Om en kund köper en vara utan bestämd förfallodag på fakturan så kommer man behöva betala den dagen borgenären kräver betalt, men dröjsmålsräntan utgår 30 dagar efter att kravet upprättats. Kan borgenären sätta dröjsmålsräntan till över referensräntan + 8% (till exempel 20%) pga att RänteL är dispositiv eller måste gäldenären först godkänna den högre dröjsmålsräntan för att den ska kunna överstiga referensräntan + 8%? Om det är avtalat sen innan så är jag med på att dröjsmålsräntan får överstiga Referensräntan + 8%, givet att den inte är oskäligt hög.

Min egentliga fråga är: Kan borgenären i samband med att betalningskravet skickas sätta en högre dröjsmålsränta än den angiven i 6§ RänteL om det vid köpet inte finns avtalad betalningskrav samt dröjsmålsränta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det korta svaret på din fråga är nej. Borgenären kan inte sätta högre dröjsmålsränta först i samband med betalningskravet. Här under går jag igenom varför det är så.

Så länge inget annat är avtalat

Precis som du är inne på är majoriteten av räntelagen (RänteL) dispositiv. Det innebär att vad som står i de olika paragraferna gäller så länge inget annat är avtalat.

När det kommer till dröjsmålsräntan är det precis som du skriver referensräntan + 8 procentenheter som gäller om inget annat är avtalat (6 § RänteL). Det innebär bland annat att man måste avtala om högre dröjsmålsränta för att en sådan ska gälla. För att avtala fram en högre dröjsmålsränta kan den högre dröjsmålsräntan antingen ha varit med redan vid köpet eller annars kan parterna ha kommit överens om den vid ett senare tillfälle.

Att ange en högre dröjsmålsränta först i samband med ett betalningskrav blir inte bindande eftersom det inte har skett något avtalande. För att den högre dröjsmålsräntan ska bli bindande måste båda parter ha kommit överens om den.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna RosenqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Dröjsmålsränta? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo