Högmålsbrott samt mord på kung, talman eller statsminister

2015-09-22 i Övriga brott
FRÅGA
Vilka innefattas av högmålsbrottet? Blir det en strängare påföljd då det är mord på kungen, talman eller statsminister?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Högmålsbrott är betäckningen för brott mot rikets inre säkerhet och regleras av brottsbalkens (BrB) artonde kapitel. Brottsbalken hittar du här " target="_blank">här. Brottet omfattar följande:

- Uppror (1§)
- Förgripelse på kungen m.fl. (Brott mot liv och hälsa, frihet och frid samt ärekränkning av statschefen, annan som i egenskap av riksföreståndare fullgör statschefens uppgifter eller någon medlem av kungahuset) (2§)
- Väpnat hot mot laglig ordning (3§)
- Olovlig kårverksamhet (4§)
- Brott mot medborgerlig frihet (5§)
- Svikande av försvarsplikt (6§)

De värden/de personkategorier som alltså skyddas av 18 kap BrB är statsskicket (d.v.s. den konstitutionella monarkin), regeringen, riksdagen, högsta domarmakten (se 1§), statschefen/den som fullgör statschefens uppgifter, kungafamiljen (se 2§), allmän säkerhet (se 3§), medborgerlig frihet (se 3 och 5§§), det statliga våldsmonopolet (se 4§) och rikets försvar (se 5§).

Vad gäller mord på kungen, är den möjlighet till straffhöjning som erbjuds i 18 kap 2§ BrB begränsad till sådana brott i 3-4 kap BrB som stadgar högst 4 års fängelse. Emellertid beaktas omständigheter att föremålet för brottet är en kunglig person vid straffmätningen inom straffskalorna i 3-5 kap BrB. 3 kap 5§ BrB stadgar fängelse i lägst 10 år och högst 18 år, eller om omständigheterna är försvårande, livstid. Faktumet att det är just kungen som blivit mördad påverkar alltså bedömningen av var på denna straffskala påföljden ska hamna i skärpande riktning.

Vad som gäller för talman och statsminister måste anses oklart. Dessa omfattas inte av den personkategori som kan föranleda en strängare påföljd i enlighet med 18 kap 2§ BrB. Vidare nämns inte det faktum att dessa personer varit just talman/statsminister i uppräkningen av de försvårande omständigheter i 29 kap 2§ BrB som kan föranleda att påföljden hamnar högre upp på straffskalan. Inte heller finns någon praxis på området då svensk domstol aldrig haft att döma i ett mål där talman eller statsminister blivit berövade livet (ingen har ju ännu dömts för Palme-mordet).

Hoppas detta var till hjälp!

Amanda Dyberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (997)
2021-09-20 Vad är straffet för att använda någon annans körkort?
2021-09-11 Jag har fått ett mail i vilket min man utpekas som alkoholist - Bör det polisanmälas?
2021-09-09 Vart vänder man sig om man vill anmäla gällande bidragsbrott?
2021-08-31 Vad är straffet för "missbruk av urkund"?

Alla besvarade frågor (95763)