Hjälper det att gifta sig om man inte uppfyller försörjningskravet i begränsningslagen?

2019-08-24 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Jag och min tjej (framtida frun) som bor i Serbien ansökte om uppehållstillståndet för henne, för att hon ska flytta till Sverige och bo med mig. Vi tänkte att det blir bäst om vi gör som många andra med det så kallad sambo förhållandet, även om några även föreslog att vi ska ingå i äktenskap för att det går snabbare. Efter 9 månaders väntetid har vi nyligen fått avslag från migrationsverket då en stark anledning är att jag inte har tillräckligt hög inkomst för att kunna försörja båda samt att vi kan överklaga beslutet till domstolen i Göteborg. Frågan är: Tycker Ni att överklagan kommer påverka de att ångra sitt beslut om man försöker från annat tillvägagångssättet, samt behöver man i sådant fall en jurist, eller det blir kanske bättre om vi registrerar äktenskapet här i Sverige? Mvh, A
SVAR

Hej A!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Du har ställt ett antal frågor kring möjligheterna för din partner i Serbien att få uppehållstillstånd i Sverige, och hur ni i så fall skall gå till väga. Jag kommer i mitt svar att utgå ifrån att anledningen till att ert nuvarande försök misslyckades är att du inte uppfyller det s.k försörjningskravet, och redogöra för vad exakt detta innebär, och därefter utifrån detta ge dig några råd.

För uppehållstillstånd på grund av anknytning krävs att anknytningspersonen uppfyller ett försörjningskrav

Regler om uppehållstillstånd för utlänningar i Sverige finns i utlänningslagen (hädanefter UtlL).

Av 5 kap 3 a § första stycket första punkten UtlL framgår att uppehållstillstånd får ges till en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda samboförhållande med en person som är bosatt i Sverige. För att ett sådant uppehållstillstånd skall beviljas, krävs emellertid att ett försörjningskrav är uppfyllt.

Försörjningskravet som för nuvarande gäller finns i lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (begränsningslagen). Enligt 9 § begränsningslagen krävs för uppehållstillstånd enligt 5 kap 3 § ELLER 5 kap 3 a § UtlL att anknytningspersonen (det vill säga du) kan försörja både sig själv och utlänningen, samt har en bostad av tillräcklig storlek och standard för både sig själv och utlänningen.

Migrationsverket har såsom jag förstår dig avslagit din ansökan, på grund av att du inte uppfyller försörjningskravet.

Det hjälper inte att du gifter dig med din flickvän

Extremt viktigt att notera här är att försörjningskravet enligt 9 § begränsningslagen gäller ÄVEN om du och din flickvän skulle gifta er.

Eftersom hennes ansökan avslagits på grund av att du inte uppfyller försörjningskravet, hjälper det nämligen inte i sig att ni gifter er. Försörjningskravet kvarstår även i den händelse ni gifter er, vilket framgår av att 9 § begränsningslagen nämner även uppehållstillstånd grundade på anknytning enligt 5 kap 3 § UtlL, och om du inte uppfyller försörjningskravet när hon söker igen kommer hon ånyo att få avslag.

Du behöver inte en jurist för att överklaga beslutet, men det kan naturligtvis vara till hjälp

I Sverige finns inget krav på att man har en advokat eller jurist när man överklaga ett beslut eller en dom. Du är alltså oförhindrad att på egen hand överklaga Migrationsverkets beslut, och få domstolens bedömning av huruvida du uppfyller försörjningskravet. Rent allmänt kan också sägas att det inte automatiskt är "kört" om man inte har ett ombud.

En annan sak är att det förstås kan vara väldigt nyttigt att ha en duktig jurist på sin sida i dylika processer. Huruvida det är värt att spendera pengar för att anlita en jurist är dock en fråga som enbart du kan ta ställning till.

Sammanfattande råd

Sammanfattningsvis, så är mina råd till dig följande. Om du anser att beslutet Migrationsverket fattat är felaktigt, skall du självklart överklaga; du kan inte förlora något på att göra det. Om du är osäker på om det är felaktigt, bör du också överklaga och låta domstolen pröva saken.

Tänk dock på att du inte har ett "äss i rockärmen" i form av ett giftermål med din flickvän. Även om ni gifter er kommer försörjningskravet fortfarande att gälla, och kan du inte uppfylla det ifall hon söker på nytt, kommer ni återigen att få avslag. Det kan därför finnas en idé att anlita en jurist - även om det självfallet bara är du som kan ta ställning till om det är värt det.

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, och har du fler funderingar eller om jag missförstått dig är du välkommen att återkomma med fler frågor likt den du ställde ovan.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll