Hjälpa min son tillvarata sig själv och sin egendom

2017-12-03 i God man
FRÅGA
Min son kommer ärva 2/3 delar av en släktgård pga varken min farbror eller min bror har egna barn.Han kommer också givetvis ärva både mig och sin far min sambo.Vår son har funktionshinder och kan högst troligen inte förvalta den gården samt ytterligare hus och mark efter oss.Jag undrar hur och om jag kan bibehålla gården och samtidigt se till hans framtid och trygghet.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om din son på grund av sitt hälsotillstånd behöver hjälp med att vårda sig eller sin egendom finns det tre alternativ; fullmakt, god man eller förvaltare.

Regler om fullmakt hittar du i 2 kapitlet Avtalslagen. Regler om god man eller förvaltare hittar du i 11 kapitlet Föräldrabalken.

Fullmakt
Din son kan upprätta en fullmakt till dig som innebär att du kan utföra vissa ärenden för din sons räkning. Här behövs inget godkännande från en myndighet eller något liknande.

God man
Vid god man behövs samtycke från din son för att en sådan ska förordnas. Därefter upprättas en handling om vad det är den gode mannen ska göra för din son. Viktigt att poängtera är att din son behåller sin rättshandlingsförmåga fullständigt och i den mån det går ska han även samtycka till det den gode mannen gör inom förordnandet (dennes "arbetsuppgifter"). God man förordnas av rätten.

Förvaltare
För att förvaltare ska förordnas kräver det mer än att din son behöver hjälp. Han ska vara ur stånd att tillvarata sig själv och/eller sin egendom. Inom det förordnande som rätten meddelar förvaltare försvinner din sons rättshandlingsförmåga och han måste då för att få agera här inom, hämta samtycke från sin förvaltare. Förvaltarskap kan förordnas av rätten utan din sons samtycke.

Du kan bli god man eller förvaltare till din son
Om både du och din son vill att du ska bli god man eller förvaltare till honom kan det bli aktuellt om rätten anser att du är lämplig. I sådana fall kan ramen för förordnandet avse släktgården och annat som han behöver hjälp med, och då får du möjligheten att hjälpa din son med det han ärver.

Det din son ärver efter dig och sin far (när ni går bort) kan han få hjälp med att förvalta utifrån samma alternativ som ovan, dock med en annan god man/förvaltare än dig.

Eftersom jag inte har så mycket information om din sons funktionshinder är det svårt för mig att bedöma vilket alternativ som är mest aktuellt. Jag hoppas att jag i alla fall har bringat klarhet i vilka möjligheter som finns.

Vänligen,

Anduena Krasnigi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (544)
2021-11-17 Möjlighet till god man
2021-11-11 Får en god man respektive förvaltare röra mitt konto?
2021-11-10 Hur påverkar ett godmanskap huvudmannens föräldraskap?
2021-10-31 God man för ens förälder

Alla besvarade frågor (97355)