Hjälp, någon stal min bild på Instagram!

2017-09-16 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej! någon har tagit min bild från Instagram och använder nu för att sälja ett par byxor som liknar de jag har på mig på deras hemsida utan att ha frågat mig, hur ska jag gå tillväga?
SVAR

Hej!

Regler om upphovsrätt finner du här. Jag har nu gått igenom Instagrams allmänna villkor (som du godkände i och med att du registrerade dig) och har inte funnit något villkor om att bilder som läggs upp på något sätt skulle vara fritt för någon annan utöver Instagram att använda utan tillåtelse. Detta innebär att bilder som du lägger upp kan vara skyddade av upphovsrätt eller en närliggande rättighet i vanlig ordning.

Är din bild skyddad?

Eftersom jag inte har tillgång till bilden i fråga kan jag inte utgå ifrån att de uppfyller de krav enligt upphovsrättslagen som krävs för att ett verk ska få upphovsrättsligt skydd (se 2 § upphovsrättslagen). Knäckfrågan är huruvida den bild du la upp uppfyller s.k. verkshöjd eller inte, något som på vardagligt språk kan beskrivas som att den är tillräckligt originell och ger uttryck för ditt eget konstnärliga skapande. Om bilden till exempel enbart är en spontan selfie du tog uppfyller den troligtvis inte verkshöjd och bilden är således utan upphovsrättsligt skydd enligt huvudregeln i 2 §.

Fotografiet får istället (om det var du som tog bilden) skydd genom en närstående rättighet enligt samma lag, 49 a §. Den som har framställt en fotografisk bild har uteslutande rätt att framställa exemplar av bilden och göra den tillgänglig för allmänheten. Rätten gäller oavsett om bilden används i ursprungligt eller ändrat skick och oavsett vilken teknik som utnyttjas. Skyddet din bild får är "svagare" än om den hade verkshöjd, men borde vara tillräcklig för att skydda din rätt i detta fall.

Intrång i din ensamrätt

Du har alltså enligt 49 a § en ensamrätt att göra ditt fotografi tillgänglig för allmänheten. Då företaget gör bilden tillgänglig på sin hemsida för kommersiella syften utan licens begår de ett intrång i din ensamrätt. I sådant fall finns en bestämmelse i 54 § upphovsrättslagen om skadestånd: Företaget ska betala skälig ersättning för utnyttjandet till upphovsmannen, samt för den ytterligare skada som intrånget har medfört.

Eftersom jag inte har någon vidare insikt kring omständigheterna i ditt fall kan jag tyvärr inte ge något preliminärt belopp på ersättningen som du är berättigad till. Något simplifierat kan sägas att du har rätt till det belopp som företaget skulle ha betalat dig om du faktiskt hade givit licens till dem. I slutändan är det en domstol som avgör vad som är en skälig ersättning i det enskilda fallet.

Åtgärder

Min rekommendation är att du tar kontakt med en jurist som kan behandla ditt enskilda fall. Generella råd är att du bör skicka ett meddelande till företaget om att de begår intrång i din ensamrätt, om att de ska upphöra med intrånget (ta ner bilden) samt kräva ersättning på ett visst belopp (obs: om du väljer att inte ta hjälp från en annan jurist för att beräkna ersättningen rekommenderar jag att du håller det relativt lågt).

Lycka till!

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (991)
2021-07-23 Får man använda en intervju från en dokumentär?
2021-07-16 Upphovsrättsintrång?
2021-07-12 Hur vet man om en mening är varumärkesskyddad?
2021-07-05 Vad innebär uppfinningshöjd?

Alla besvarade frågor (94276)