Hjälp med skoluppgifter

FRÅGA
jag har en skoluppgift och lyder Tomas har en minst sagt ansträngd ekonomi. Som om det inte är tillräckligt har han även varit med om en olycka som fått till följd att han förlorat en kroppsdel och medfört andra fysiska nedsättningar. När Tomas begär försörjningsstöd får han besked om att han måste börja med att använda sin försäkringsersättning för skadan innan han kan få försörjningsstöd. Tomas förstår inte det och menar att den försäkringsersättning som han fått utbetald naturligtvis måste användas till eventuella framtida behandlingar av skadorna som han fått i och med olyckan. Socialtjänsten menar däremot att de inte kan ta hänsyn till spekulationer om eventuella framtida kostnader. De menar att det skulle strida mot kommunallagens bestämmelser om gynnande av enskild samt likställighetsprincipen. Tomas anser däremot att syftet med försäkringsersättning eller ett ideellt skadestånd bl.a. är att ge den skadelidande upprättelse för den kränkande behandling eller oförrätt som skadehandlingen utgör. Han menar också att den skadelidande genom ersättningen ska ges möjlighet att förändra sin livssituation. Han tycker att dessa syften inte tillgodoses för de ekonomiskt svagaste om de nekas försörjningsstöd, eftersom de då inte kan använda skadeersättningen på rätt sätt. Tomas påpekar dessutom att det förhållandet att han ännu inte har påbörjat någon behandling inte innebär att han inte har behov av en sådan eller att han inte kommer att göra det.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

På lawline arbetar vi dagligen med att hjälpa både privatpersoner och företag med juridiska frågor. Tyvärr har vi på lawline en policy som innebär att vi inte besvarar skoluppgifter. Däremot har vi en stor databas med besvarade frågor, mitt tips till dig är att söka på ''försörjningsstöd'' och se om du hittar några svar som behandlar liknande omständigheter!

Lycka till!

Med vänliga hälsningar

Ibrahim Halwachi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (367)
2021-10-16 Har skolan anmälningsplikt till polisen vid misstanke av brott?
2021-10-15 Vad krävs för att komma in på juristprogrammet?
2021-10-14 Frånvaro på lektion på grund av mobiltelefon
2021-10-08 Ger en kandidatexamen i sociologi behörighet till myndighetsutövning?

Alla besvarade frågor (96466)