FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott30/08/2019

Hjälp inte en skurk för mycket, det kan straffa sig

Om en lyst person hälsar på. Vad är min skyldighet?

Lawline svarar

Hej och tackar för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har nästintill inga skyldigheter över huvud taget, till exempel i förhållande till Polismyndigheten, om en efterlyst person kommer och knackar på hos dig. I mitt svar utgår jag ifrån att personen som är efterlyst är det på grund av att han eller hon har begått ett brott. Det vill säga personen är en skurk.

Däremot riskerar du att begå brottet skyddande av brottsling om det skulle vara så att du hjälper den efterlyste personen FÖR MYCKET. 17 kap. 11 § Brottsbalken föreskriver: Om du döljer den som förövat brott, hjälper honom eller henne att undkomma, undanröjer bevis om brottet eller på annat dylikt sätt motverkar att det uppdagas eller beivras, döms du för skyddande av brottsling till böter eller fängelse i högst ett år. En språklig tolkning av lagtexten leder till slutsatsen att det finns en uppsjö av handlingar som skulle kunna stämma in på denna paragraf. Men inte allt som kan vara till fördel för en brottsling som vill komma undan är kriminaliserat som skyddande av brottsling. Förenklat kan man säga att handlingar som utgör oskyldiga tjänster är INTE straffbelagda enligt paragrafen. Till exempel (1) erbjuda en brottsling mat, (2) låta brottslingen vistas i ens hem eller (3) låta bli att göra en anmälan till polisen trots att man vet vart den efterspanade personen befinner sig. Däremot om man utför handlingar som INTE är alldagliga/obetydliga så riskerar man att begå brottet skyddande av brottsling.

Typiska exempel på handlingar som är menat att träffas av det straffbelagda området är: (1) att hjälpa den som har begått brott att undkomma polisen genom att man gömmer honom eller henne eller (2) att hjälpa till med transportmedel. Domstolen kommer i det enskilda fallet att bedöma samtliga omständigheter som tyder, respektive inte tyder, på att handlandet utgör brottet skyddande av brottsling. Således bör du inte hjälpa den efterlyste personen FÖR MYCKET.

En annan sak är att du har RÄTT (men ingen skyldighet) att omedelbart gripa den efterlyste enligt 24:7 st. 2 Rättegångsbalken. Personen ska då skyndsamt överlämnas till närmaste polisman (eller poliskvinna).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fredrik RisingRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo