Hjälp av jurist i förvaltningsärende

2017-07-20 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Juridisk hjälp i överklagan mot högskolebeslut.Min flickvän som sökte in till officersprogrammet tidigare i år. Men trots att hon hade klarat fysiska och psykiska prövningar med briljans, medfört goda vitsord från tidigare chefer och innehar god kompetens så blev hon tyvärr nekad av professionsintervjuaren. Intervjuaren sparade inga anteckningar och kan inte påvisa vad som han grundar beslutet på. Nu har min flickvän överklagat och min fråga är:1. Kan/bör hon ta hjälp av jurist som kan granska målet och påpeka vad som har gått fel?2. Kan hon via fackförbundet (hon har varit medlem i över tre år) ta hjälp av jurist i denna rättsfråga?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis ska jag säga att eftersom frågan i sig inte innehåller så många juridiska frågeställningar, blir inte mina svar särskilt djupgående rent juridisk sett.

Angående din första fråga gäller följande. Det finns möjligheter för förvaltningsrätten att ändra myndighetsbeslut, exempelvis avslag till utbildningar, om antagningsprocessen inte följt reglerna. Det främsta man letar efter då är om de brutit mot någon diskrimineringsgrund.

I ett fall från KI:s läkarprogram hade en sökande hamnat i en annan poänggrupp då hen enligt intervjuarna hade för hög ålder för att bli läkare. Detta ansåg förvaltningsrätten var åldersdiskriminering och beslutade då om att hen skulle hamna i den antagningsgrupp hen hade varit om hans ålder inte spelat in. Det hela slutade med att han ändå inte kom in, trots att han fick en form av upprättelse.

Överklagar man ett beslut med grunden att inga anteckningar från intervjun sparades, räcker det som huvudregel inte för att förvaltningsrätten ska ändra beslutet. Det kan ibland vara bra för sinnesron att ha uttömt samtliga medel för att försökt komma in om man anser att beslutet var felaktigt och ibland kan det vara bra att bara försöka söka igen vid nästa antagning. Detta är upp till henne. En jurist är sannolikt inte den bästa personen för att redogöra för vad som gick fel under själva intervjun, utan snarare då utreda om hon exempelvis blivit diskriminerad.

Att be myndigheten ompröva sitt beslut eller att överklaga till förvaltningsrätten kräver som huvudregel ingen jurist. Dock kan det vara skönt att ha någon att bolla förslag och idéer med.

Angående din andra fråga beror det helt på fackets regler. Det finns ingen lagstadgad plikt för fackförbund att erbjuda juridisk rådgivning. Mitt tips här är att läsa igenom anslutningsavtalet eller helt enkelt kontakta dem och fråga.

Jag önskar er båda lycka till i framtiden!

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (705)
2022-01-17 Är man ersättningsskyldig i förhållande till utföraren när denne blir nekad utbetalning för gjort RUT-avdrag?
2021-12-31 Får HVB-hem besluta om utegångsförbud?
2021-12-29 Överklaga detaljplan
2021-12-23 För sent inkommet överklagande?

Alla besvarade frågor (98466)