Hjälp att tyda testamentet

2018-10-20 i Testamente
FRÅGA
Förälder som gått bort och skrivit testamente till styvförälder där den ärver allt. Ska godkänna testamente vid bouppdelning, men förstår inte nedanstående pik""Den egendom som efter arv eller detta testamente tillfaller testamentagare skall liksom avkastningen därav, skall utgöra enskild egendom.Egendomen skall i förekommande fall inte utgöra föremål för övertaganderätt eller rådighetsinskränkningar som kan göras gällande enligt äktenskapsbalken eller sambolagen. Vad nu sagts skall även gälla egendom som kan träda istället för sådan egendom - Arvinge skall dock äga rätt att helt eller delvis, genom äktenskapsförord införas giftorätt i egendomen."
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att egendomen som styvföräldern ärver ska utgöra "enskild egendom" innebär att den inte ingår i en eventuell bodelning om styvföräldern skiljer sig eller separerar från en sambo. Enskild egendom tillhör endast styvföräldern och ingen make/sambo kan få rätt till den egendomen genom reglerna i sambolagen eller äktenskapsbalken.

Om styvföräldern till exempel säljer egendomen denne får genom testamentet och köper någonting annat så ska även den nya egendomen vara enskild egendom. Samma gäller om styvföräldern ärver pengar genom testamentet, då ska även saker som styvföräldern köper för pengarna utgöra enskild egendom.

Om styvföräldern ärver någonting som kan öka i värde, till exempel aktier så ska även det ytterligare värdet som tillkommer utgöra enskild egendom.

Att "arvingen ska ha rätt att genom äktenskapsförord införa giftorätt i egendomen" innebär att styvföräldern kan välja att göra om den enskilda egendomen till giftorättsgods, alltså egendom som makarna delar lika på vid en bodelning, genom att skriva ett äktenskapsförord om detta.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med Vänliga Hälsningar

Annelie Burström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2085)
2019-03-22 Vad är det för skillnad mellan att godkänna, ta del av och att godkänna ett testamente med förbehåll för sin laglott?
2019-03-21 Bostadsrätt i testamente
2019-03-21 Återkallat testamente och brott
2019-03-21 Tillägg till testamente

Alla besvarade frågor (66986)