Hjälp att få bostad

2020-05-27 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej jag undrar vad lagen säger att bo på härberge jag behöver hjälp att få en bostad så jag kan få livet som alla. Andra
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tråkigt att höra om din situation, jag hoppas att svaret på denna fråga kan hjälpa dig på vägen att få en bostad.

Till att börja med så finns det ingen lag som reglerar rätten att bo på härbärge.

Socialtjänsten kan under vissa omständigheter ge ekonomisk hjälp, det finns dock inte någon uttrycklig skyldighet för dom att hjälpa till och anordna bostäder åt personer. Enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen har personer rätt att få bistånd för att kunna tillgodose sina behov under förutsättning att personens behov inte kan bli tillgodosedda på andra sätt.

Det framgår inte huruvida du kan arbeta eller inte. Om du inte kan försörja dig men kan arbeta så har du rätt till försörjningsstöd under förutsättning att du står till arbetsmarknadens förfogande. Vanligtvis så innebär det att du måste vara anmäld hos arbetsförmedlingen och att du har en avsikt att arbeta och aktiv söker arbeten. Försörjningsstödet omfattar ersättning för att bland annat boendekostnader.

Jag uppmanar dig att ta kontakt med socialtjänsten i din kommun, de kan förmodligen göra en bedömning huruvida du har rätt till ekonomiskt stöd!

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Hanne Nielsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (581)
2020-11-29 Hur hittar man praxis om förvaltningsrätt?
2020-11-28 Förvaltningsdomstolarnas motiveringsskyldighet
2020-11-27 Behöver beslut att avslå ansökan om återställande av försutten tid motiveras?
2020-11-26 Vad innebär laga kraft och vad är det till för?

Alla besvarade frågor (86684)