Hittegods ska anmälas till Polisen "utan oskäligt dröjsmål"

anna hittar ett vakert halsband på marken påväg till en fest, använder det under festen men lämnar in det till polisen dagen efter. Vilket brott?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den som hittar något ska utan oskäligt dröjsmål anmäla fyndet till Polismyndigheten. Om ägaren är känd kan man istället lämna hittegodset direkt till denne (se 1 § lagen om hittegods). Om man inte fullgör sin skyldighet enligt lagen om hittegods kan man dömas för fyndförseelse till böter (se 10 kap. 8 § första meningen brottsbalken). Man kan även dömas för olovligt förfogande till böter eller fängelse i max två år om man haft uppsåt att tillägna sig hittegodset (se 10 kap. 8 § andra meningen och 10 kap. 4 § brottsbalken).

Frågan i Annas fall är om halsbandet kan anses ha lämnats in "utan oskäligt dröjsmål" med tanke på att hon använde halsbandet under festen och lämnade in det först dagen därpå. Det finns alltså ingen exakt definierad tidsfrist man har att lämna in hittegodset. Bedömningen ska göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet men generellt borde inte en upphittare som anmäler sitt fynd inom en vecka kunna straffas. Eftersom Anna lämnat in fyndet dagen därpå borde man kunna säga att hon hållit sig inom tidsfristen. Och eftersom Anna hunnit anmäla fyndet innan tidsfristen löpte ut kan hon inte heller sägas ha "tillägnat sig" halsbandet på sätt som krävs för straffansvar enligt olovligt förfogande.

Däremot kan olovligt brukande dömas ut vid sidan av fyndförseelse (se 10 kap. 7 §). Straffskalan för ett sådant brott är böter eller fängelse i högst ett år. En upphittare ska nämligen vårda godset väl (se 2 § lagen om hittegods). För att dömas för olovligt brukande ska Anna ha brukat halsbandet och därigenom vållat skada eller olägenhet. Med skada menas ekonomisk skada vilket är uteslutet i det här fallet. Med olägenhet menas dock påtagligt obehag i känslomässig mening. Olägenhet kan t.ex. uppstå om någon brukar annans kläder, även om själva brukandet inte leder till någon extra kostnad för ägaren. Här skulle man då kunna argumentera för att Anna olovligt brukat halsbandet på festen.

Sammanfattningsvis: Troligtvis har Anna fullgjot sin anmälningsplikt och kan inte dömas för fyndförseelse eller olovligt förfogande. Hon kan däremot ha vållat olägenhet genom att bruka halsbandet på festen och kan därför komma att dömas för olovligt brukande.

Hälsningar

Viktor LennartssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”