Hindrande av bisysslor i offentlig anställning

2019-03-15 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Får arbetsgivaren förbjuda bisyssla, om arbetsgivaren köper tjänster, produkter från det företag man har bisysslan på? Enligt arbetsgivarens riktlinjer för bisyssla är Icke tillåtna sådana, där ovannämnd bisyssla inte ryms i någon kategori: - Förtroendeskadlig bisyssla (LOA)anställda får inte inneha någon bisyssla som kan påverka opartiskheten i arbetet eller skada arbetsgivarens anseende. Objektiviteten skall aldrig kunna ifrågasättas av patienter eller allmänhet.- Arbetshindrande bisyssla (LOA)anställda får inte inneha bisysslor som påverkar möjligheterna att fullgöra en god arbetsprestation.- Konkurrerande bisysslor (AB 01)anställda får inte genom ägarintresse, anställning eller som annat uppdrag inneha bisyssla i verksamhet med samma utbud och kundkrets som arbetsgivarens. Bisyssla som på annat sätt menligt påverkar verksamheten, intäkter eller affärsuppgörelser är inte heller tillåten.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras främst av lagen om offentlig anställning (LOA), det kollektivavtal du hänvisar till och den arbetsrättsliga så kallade lojalitetsplikten.

Till att börja med kan jag säga att LOA endast förbjuder bisysslor som påverkar myndighetens anseende eller arbetstagarens opartiskhet. Något förbud mot bisysslor som påverkar möjligheterna att fullgöra en god arbetsprestation följer således inte rakt av utifrån LOA (7 § LOA).

Jag vet inte tillräckligt om omständigheterna för att kunna uttala mig om just ditt fall, men jag kan i allmänna ordalag uttala mig lite om den här typen av riktlinjer.

Som arbetstagare har man en lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare. Vad plikten innebär i praktiken är inte uttryckligt reglerat, utan bedöms från fall till fall. Typiska saker som faller under lojalitetsplikten är att man inte utan arbetsgivarens godkännande får driva konkurrerande verksamhet eller ta anställning i konkurrerande företag.

Jag ser i grunden inga problem med din arbetsgivares riktlinjer, även om det också beror på hur arbetsgivaren tillämpar dem. Jag vet som sagt inte tillräckligt om omständigheterna i ditt fall, men kan ge två exempel på företag som en arbetsgivare köper in varor och tjänster av. I det ena fallet anser jag att en bisyssla är problematisk i förhållande till arbetstagarens lojalitetsplikt, och i det andra anser jag att den inte är problematisk. Eftersom du talar om offentlig anställning och patienter tar jag sjuksköterskor som exempel:

- Exempel 1: Du är sjuksköterska anställd vid landstinget, och bedriver vid sidan om den anställningen en privat förmedling av sjuksköterskor, som din arbetsgivare anlitar för att kunna ombesörja sitt behov av arbetskraft. Jag tycker i detta fall att verksamheten är illojal i förhållande till anställningen.

- Exempel 2: Du är sjuksköterska anställd vid landstinget, och bedriver vid sidan om ett företag som gör kontorsstolar. Landstinget köper kontorsstolar av detta företag för att ombesörja sitt behov av kontorsstolar. Jag tycker inte att bisysslan i detta fall är problematisk i förhållande till anställningen.

Jag vill betona att det även i Exempel 2 går att vara illojal, till exempel om man på grund av bisysslan inte sover ordentligt, utan kommer till sina arbetspass som sjuksköterska trött och således inte kan ge en patientsäker vård. Jag uppfattar det dock inte som att du talar om illojalitet av detta slag, utan bara om vad för typ av konkurrerande verksamhet som arbetsgivaren kan anse är olämplig att arbetstagarna har bisyssla i.

Sammanfattningsvis kan jag alltså inte avgöra ditt fall, då jag vet för lite om bisysslan och din arbetsgivares verksamhet. Det enda jag kan säga är att även om föreskrifterna om bisyssla inte träffar omständigheterna i ditt fall behöver man också göra en allmän prövning gentemot lojalitetsplikten.

Ett råd är att vända dig till det fackförbund som slutit avtalet och/eller som du är ansluten till, och höra deras åsikt utifrån en utförligare beskrivning.

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Regleringen om otillåtna bisysslor regleras precis som anges i svaret delvis i 7-7d §§ LOA avseende förtroendeskadliga bisysslor. Sådana är den offentliga arbetsgivaren skyldig att förbjuda. Arbetshindrande bisysslor (ex pga att de utförs under arbetstid, eller tar så mycket tid i anspråk att ex helgvilan uteblir och därmed påverkar möjligheterna att göra sitt jobb på måndagen) och konkurrerande bisysslor regleras istället i kollektivavtal.
2019-03-16 10:36
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1617)
2019-08-20 Arbetsgivarens rätt att ändra arbetsuppgifterna enligt 29/29-principen
2019-08-18 Kan inkomst från enskild firma avräknas från uppsägningslönen?
2019-08-17 Vilken lön har jag rätt till?
2019-08-17 Anställd genom konkludent handlande oberoende om jag får anställningsavtalet eller ej?

Alla besvarade frågor (72172)