Hindra att sambo övertar bostad vid separation

FRÅGA
Hej, våra söner bor i varsin bostadsrätt, vi =föräldrar har hjälpt till med insatsen. Vi vill att deras lägenheter förblir enskild egendom även om de träffar ngn som de blir sambo med. Ingen av dem hade flickvän när de köpte sina bostäder, för ca 1,5-2år sen. Vad behöver göras?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I ett fall som detta är sambolagen tillämplig, se den lagen här.

Bodelning och samboegendom

När ett samboförhållande tar slut har de båda samborna rätt att begära att det ska ske en bodelning. I bodelningen ska egendom som är samboegendomen delas upp mellan samborna (8 §). Samboegendom utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag, om de har införskaffats för gemensamt bruk (3 §).

Eftersom att båda era söner innehar lägenheterna innan någon av dem blir sambor går lägenheterna inte under definitionen av samboegendom. Lägenheterna är alltså inte samboegendom och ska därför inte ingå i en bodelning.

Skulle det finnas viss egendom som är samboegendom, till exempel en möbel, som era söner inte vill ska ingå i bodelningen kan de komma överens i ett avtal med sin sambo om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (9 §).

Rätt att överta gemensam bostad

Även om lägenheterna inte utgör samboegendom och ägs endast av era söner finns det en rätt för den andra sambon att ändå överta lägenheten om den är sambornas gemensamma bostad. En sambo har rätt att överta den gemsamma bostaden om sambon bäst behöver bostaden och om ett övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses som skäligt (22 §). Exempel på en situation då en sambo anses bäst behöva bostaden är om sambon får ensam vårdnad om sambornas barn eller om barnen huvudsakligen ska bo hos den ena sambon. Om samborna inte har några barn gäller att ett övertagande får ske endast om synnerliga skäl talar för det. Kravet på synnerliga skäl ska tolkas restriktivt, det vill säga att det krävs mycket starka skäl för att sambon ska få överta bostaden. Et exempel är att sambon vid separationen är gravid med den andra sambons barn.

Ett avtal om att bodelning inte ska ske eller ett avtal om att lägenheten inte ska ingå i bodelning stoppar inte rätten för den andra sambon att ta över lägenheten. Inte heller fungerar det att skriva att lägenheten ska vara enskild egendom. Stadgandet i 22 § är tvingande och går inte att avtala bort. Den andra sambons övertaganderätt följer alltså av lag. Det finns tyvärr ingenting man kan göra för att hindra ett övertagande enligt 22 §. Däremot är det ju inte säkert att sambon begär att få överta lägenheten vid en separation eller att hen ens har tillräckliga skäl för att få ta över lägenheten. Men det finns som sagt ingenting man kan göra för att förhindra att det sker ett sådant övertagande.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Isabel Frick
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3038)
2021-11-25 Vad händer med sambos egendom om hen avlider?
2021-11-24 Formkraven för upprättandet av ett samboavtal
2021-11-24 Ärver min sambo mitt hus om jag avlider? Hur ska vara säker på att de tillfaller mina barn?
2021-11-23 Vad händer med katterna när jag och min sambo separerar?

Alla besvarade frågor (97338)