Hindra att gåva mäts ut genom överlåtelseförbud

2019-09-30 i Utmätning
FRÅGA
Hej! Finns det möjlighet att hindra en gåva från utmätning? Det gäller en fastighet som ska ges bort som gåva. Gåvotagaren har utmätning på sin lön i dagsläget. Kan man skriva in tex antal år man vill att vilkoret ska gälla? Tacksam för svar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Då det är fråga om gåva av fastighet och utmätning så hämtar vi vägledning ifrån Jordabalken och Utsökningsbalken.

För att förhindra att fastigheten mäts ut när du gett den som gåva kan du införa ett så kallat "överlåtelseförbud". Överlåtelseförbudet skrivs in i gåvohandlingen och blir således gällande mellan parterna men även för utomstående, t.ex. kronofogden (4 kapitlet 4 och 29 §§ Jordabalken).

Att fastigheten är belagd med ett sådant överlåtelseförbud innebär att fastigheten inte kan säljas, skänkas eller bytas. Den kan heller inte utmätas för mottagarens skulder (5 kapitlet 5 § Utsökningsbalken).

Visst kan du göra överlåtelseförbudet gällande under en viss tid. Frågan är om det inte hade varit klokare att införa krav på samtycke från gåvogivaren. På så sätt kan gåvogivaren ge samtycke för eventuell överlåtelse när gåvotagarens ekonomiska situation förbättras. Krav på samtycke vid överlåtelse gäller så länge gåvogivaren är i livet.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (443)
2020-07-01 Vad kan vi göra när Kronofogden utmätt egendom som inte är gäldenärens?
2020-06-29 Kan kronofogden utmäta en hyresrätt?
2020-06-25 Hur kan utmätning se ut som?
2020-06-18 Kan jag överlåta min bostadsrätt för att undvika att den utmäts?

Alla besvarade frågor (81795)