Hindra att en makes skuld påverkar en framtida bodelning

2015-06-29 i Bodelning
FRÅGA
Person A har studieskulder på 200 000 kr. Person B har inga studieskulder. Gemensamma tillgångar på 600 000 kr. Går det på något sätt, avtal eller liknande, se till att studieskulderna på 200 000 kr inte delas utan att Person B får behålla hälften av tillgångarna, dvs. 300 000 kr. A och B är gifta och överens och vill ha denna fördelning OM skilsmässa skulle bli aktuellt i framtiden.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om ni i framtiden skulle skilja er ska en bodelning göras (9:1 ÄktB), vilket innebär att ni delar på era totala tillgångar. Närmare bestämt adderar man samman värdet av vardera makens tillgångar med avdrag för makens skulder (skulderna kan dock ej dras av till den del de överstiger makens tillgångar) (10:1 och 11:2 ÄktB). Vardera maken har därefter rätt till hälften av det här värdet (11:3 ÄktB).

I ert fall kommer studieskulden i en bodelning att avräknas från de tillgångar som maken med skulden har. Det här resulterar i att den skuldsatta maken får rätt till mer tillgångar i bodelningen än om skulden inte funnits. Frågan är om det är möjligt att hindra att skulden påverkar en eventuell framtida bodelning.

Till en början är det klart att ni om en framtida bodelning blir aktuell då kan avtala om en fördelning av era tillgångar som inte tar hänsyn till skulden, genom att ex. avtala att vardera maken får tillgångar till ett värde av 300 000 kr. Däremot är det i princip inte är möjligt för makar att avtala om hur en eventuell framtida bodelning ska ske, om inte skilsmässa är nära förestående (9:13 ÄktB). Det enda undantaget är att makar genom äktenskapsförord kan bestämma att viss eller all makarnas egendom inte ska ingå i en framtida bodelning (egendomen blir då s.k. enskild egendom) (7:3 ÄktB). Någon motsvarande möjlighet finns däremot inte att göra så att en skuld inte avräknas från en makes tillgångar i en bodelning. Den lösning jag ser på er situation är att ni skulle kunna upprätta ett äktenskapsförord där maken som inte har studieskulden gör en summa motsvarande studieskulden, dvs 200 000 kr av sina tillgångar, till enskild egendom. Vid en bodelning vid en eventuell framtida skilsmässa blir resultatet ungefär som om studieskulden inte hade funnits. Maken som inte har skulden behöver alltså inte ge den skuldsatta maken tillgångar pga. studieskulden.

Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning. Behöver du vidare rådgivning i ditt ärende rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Vänligen,

Elias Lundin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2563)
2020-07-15 Blir mottaget arv giftorättsgods?
2020-07-12 Vad gäller vid bodelning om bara ena maken/makan står som ägare på bilen?
2020-07-12 Är make skyldig att utge ersättning för nyttjande av samägd lägenhet?
2020-07-12 Vem som äger bättre rätt till en gemensam bostad vid ett upplöst samboförhållande

Alla besvarade frågor (81909)