Hinder vid registrering av varumärke

2016-01-29 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej,Har en fråga ang varumärke.Har ett varumärke som blivit godkänd av PRV men tydligen har jag även fått ett par veckor senare ett brev från ett större bolag som påstår att deras och vår logotyp har liknelse och kräver att vi tar bort registreringen. Det vad vi undrar över finns det risk att ärendet går till rätten eller behöver de göra en invändning till PRV då det är de som godkände logotypen samt har logotypen inte tagit till användning ännu.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna gällande varumärken finner du i varumärkeslagen (2010:1877) (VML). I varumärkeslagens 2 kapitel finns bestämmelser om registrering av varumärken. I 2 kapitlet 8 § VML uppställs registreringshinder som innebär att ett varumärke inte får registreras. Bland dessa finns det ett hinder gällande varumärkets förväxlingsbarhet med ett redan existerande varumärke. Logotypen, i ert fall, ska då likna/vara identiskt med den redan existerande logotypen och gälla samma/liknande typer varor eller tjänster för att hinder ska finnas.

PRV tillkännager registrering av varumärken, detta bl.a. för att allmänheten ska kunna invända mot denna. Vill någon invända mot registrering ska invändningen meddelas PRV enligt 2 kapitlet 24 § VML. Invändningen ska, enligt samma bestämmelse, ske inom tre månader från dess att tillkännagivandet skedde. PRV ska sedan pröva ärendet. Innehavaren av det varumärke gentemot vilken invändningen har skett ska enligt 2 kapitlet 26 § VML få en möjlighet att yttra sig. PRV kan enligt 2 kapitlet 28 § VML häva registreringen helt eller till viss del. Invändningen kan även avslås.

Om invändningen däremot inkommer efter tre månader avvisas denna. Registreringen kan dock hävas genom talan i domstol eller administrativ hävning hos PRV enligt 3 kapitlet 5 § VML. Grunderna för hävning finns i 3 kapitlet 1 § VML.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att om det finns ett registreringshinder av logotypen kan det andra bolaget invända mot registreringen inom tre månader från dess att registreringen tillkännagavs. PRV får då pröva ärendet och ta ett beslut. Om invändningen inkommer tre månader efter tillkännagivandet avisas denna, men då kan det andra bolaget påbörja ett förfarande om hävning av registreringen.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Azra Huzejrovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (942)
2021-02-28 Kan jag använda tidningens bilder i collage som jag säljer?
2021-02-27 Kan jag använda välkända loggor och karaktärer på mina produkter?
2021-02-21 Upphovsrätt i anställningsförhållanden
2021-02-14 Vad kan patenteras?

Alla besvarade frågor (89867)