Hinder mot verkställighet efter beslut om avvisning

2015-10-25 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej,Jag kom till Sverige 2012 sökte asyl och fick avvisning 2014. Under tiden bodde jag hos min syster där jag träffade en svenskman, vi blev kära, gifte oss och för en månad sedan fick ett barn. Min man visste från början att min avvisning hänger över oss. Nu har vi sökte uppehållstillstånd för mig igen men Migrationsverket säger att det finns inga skäl att bevilja mig uppehållstillstånd enligt 12 kap 18 § UtlL. Jag får inte överklaga beslut, ända enligt 12 kap 19 § UtlL. MIV påpekar att mitt pass inte är giltig, vilket stämmer inte, samt nackdelen för mig är att jag gifte mig och skaffade barn när jag hade avvisning beslut. Det här är helt galet. Vad ska jag göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som du själv anger regleras möjligheterna till hinder mot verkställighet av ett laga kraft vunnet beslut om avvisning i 12 kap 18-19 §§ UtlL. Att ett beslut har vunnit laga kraft innebär att det inte har överklagats inom 3 veckor från det att avslagsbeslutet har meddelats.

Efter det Migrationsverket har meddelat avslag på en ansökan om asyl, och detta beslut har vunnit laga kraft, ska avvisningen verkställas. Det finns dock situationer då verkställighet inte får ske. 12 kap 18 § UtlL anger när verket självmant ska beakta nya omständigheter som har framkommit. Den möjlighet till hinder mot verkställighet som skulle kunna passa in på din situation är den som regleras i paragrafens tredje punkt. Enligt denna får MIV om det finns någon annan särskild anledning till att beslutet inte bör verkställas, och om hindret är bestående, bevilja permanent uppehållstillstånd. Enligt paragrafens fjärde stycke ska vid bedömningen av om det finns någon sådan särskild anledning konsekvenserna för ett barn av att skiljas från sin förälder särskilt beaktas, om det står klart att uppehållstillstånd på grund av stark anknytning (vilket du har enligt 5 kap 3 § UtlL, se nedan) skulle ha beviljats om prövningen gjorts före inresan till Sverige.

Möjligheten till hinder mot verkställighet enligt 12 kap 18 § UtlL är starkt begränsad. MIV ska göra en snäv bedömning, vilket innebär att det krävs mycket för att paragrafen ska medge hinder mot verkställighet. Att du har gift dig och fått barn behöver nödvändigtvis inte utgöra en sådan särskild anledning som ska föranleda hinder mot verkställighet, även om hänsyn till konsekvenserna för ditt barn ska tas.

Att du är gift med en svensk medborgare innebär enligt 5 kap 3 § UtlL att uppehållstillstånd normalt ska beviljas. Den absoluta huvudregeln är dock att en ansökan om uppehållstillstånd ska vara gjord och beviljad före inresan till Sverige. MIV menar antagligen att du måste resa tillbaka till landet som du har rätt att vistas i och ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning därifrån. Sedan verkställighet har skett har du nämligen möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd på nytt.

Lycka till och hör gärna av dig om du inte fick ett fullgott svar!

Vänligen,

Josefine Andreasson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Tusen tack för svaret. Måste jag verkligen åka tillbaka till mitt hemland? Jag har en bebis som är snart 2 månader och jag armar. Oftast sådana utredningar tar jätte lång tid, vilket innebär att jag kan stanna i hemlandet i flera månader. Det skulle inte jag klarat! Jag har hört att min man kan söka anknytning och att jag kan vänta här! Stämmer det? Snälla hjälp mig!
2015-10-26 11:28
Hej vad mer här hänt jag har samma problem
2015-11-04 11:31
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1081)
2020-10-24 Migrationsverkets skyldighet att avgöra inom fyra veckor
2020-10-21 Hur gör man om man vill gifta sig med en person som bor i Sverige?
2020-10-18 Vart ska en ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning göras?
2020-10-16 Om du inte behöver visum för att resa till Sverige

Alla besvarade frågor (85294)