Hinder mot styrelseledamot i moderbolag?

2016-05-14 i Bolag
FRÅGA
Kan man som delägare och VD av ett dotterbolag även vara styrelseledamot i moderbolaget?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns olika bestämmelser för olika bolag, det beror alltså på om det är fråga om ett enkelt bolag, ett handelsbolag eller ett aktiebolag.

Gällande Handelsbolag och enkla bolag så finns det inget krav på att välja en styrelse, således inte heller några lagstadgade hinder att vara styrelseledamot.

Enligt 8 kap 1 § Aktiebolagslagen gäller att ett aktiebolag ska utse en styrelse. Det finns vissa omständigheter som hindrar att en person kan vara styrelseledamot som t.ex. att en juridisk person inte kan vara styrelseledamot enligt 8 kap 10 § Aktiebolagslagen. Det finns dock inget som stadgar något hinder att vara styrelseledamot i moderbolaget om man är delägare i dotterbolaget och VD. Det gäller dessutom enligt 8 kap 23 § Aktiebolagslagen att något jäv inte föreligger i och med att det är fråga om bolag inom samma koncern. Undantag görs här för det fall då bolagets motpart ingår i samma koncern som bolaget. I ett koncernföretags styrelse kan det finnas styrelseledamöter som också tillhör ett annat koncernföretags styrelse eller liknande. Om dessa ledamöter inte får delta i handläggningen av avtal med andra koncernföretag, torde följden ofta bli att styrelsen på grund av bristande beslutsförhet inte kan fatta något beslut. Om det är fråga om ett aktiebolag, föreligger alltså inte något hinder för dig att vara styrelseledamot i bolaget just på grund av att du är aktieägare eller VD i dotterbolaget.

Jag hoppas du fick ett svar på din fråga. Om du behöver ytterligare rådgivning kan du boka tid med en av juristerna som Lawline samarbetar med genom att klicka på knappen till höger eller via http://lawline.se/boka.

Med vänliga hälsningar,

Michelle Rinaldo Iversen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (662)
2020-09-12 Moderbolags ställande av säkerhet för checkräkningskrediter i ett dotterbolag, vad gäller?
2020-09-09 Får någon annan rösta istället för mig vid en bolagsstämma?
2020-09-07 kan man låna pengar från sitt AB?
2020-09-06 Får jag låna ut pengar ifrån mitt aktiebolag till sin före detta fru?

Alla besvarade frågor (84225)