Hinder för testamentsvittnen

2015-07-09 i Testamente
FRÅGA
Hej! Min mamma och styvfar upprättade ett testamente hos en jurist för ett tag sen som de nu vill ändra. Det rör sig om ett namnbyte bara då en av testamentstagarna gift sig och därför bytt efternamn (jag vet att det är giltigt ändå men det känns bäst för säkerhetsskull). Vi tycker det är onödigt att gå till en jurist för att göra något så enkelt och tänkte därför skriva om det själv. Min fråga är nu; kan min pojkvän och hans föräldrar bevittna testamentet? Jag är testamentstagare men då min pojkvän och jag varken är gifta eller sambor så är han i min mening inte jävig? Svärföräldrarna vet jag inte accepteras men det grundas ju i regel på att man är gift med deras son, vilket jag ju inte är. Om man skulle låta min pojkvän bevittna, kan det senare bli problem om vi flyttar ihop eller gifter oss? Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Reglerna kring hur ett giltigt testamente ska se ut hittar man i 10 kap Ärvdabalken. Bland annat krävs att testamentet är skriftligt och undertecknat av testatorn (dvs den som skriver testamentet) och testatorns underskrift ska dessutom vara bevittnad av två vittnen. Men detta verkar ni ju ha bra koll på redan.

När det kommer till vem som får vara vittne finns reglerna kring detta i Ärvdabalkens 10 kap 4 §. Bland annat måste vittnet vara över 15 år gammal och får inte lida av en psykisk störning som påverkar rättshandlingsförmågan.

Dessutom gäller att man inte får bevittna ett förordnande till sig själv, eller till make/maka, sambo, syskon, barn eller förälder eller någon som "står i svågerlag" till en. Dock är det situationen då testamentet upprättas som är avgörande (se prop. 2011/12:100 s. 33), dvs om du inte är gift eller sambo med din pojkvän vid tiden för bevittnandet och upprättandet så kan han och hans föräldrar med giltig verkan bevittna testamentet, även om ni senare skulle flytta ihop eller gifta er.

Elin Brännström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2522)
2020-06-30 Har vi helsyskon arvsrätt efter vår avlidna far i Serbien?
2020-06-30 Kan jag välja att inte öppna ett testamente vid bouppteckningen?
2020-06-30 Ändringar i testamente
2020-06-30 Godkännande och ändring av "testamente"

Alla besvarade frågor (81688)