FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott26/07/2022

Hets mot folkgrupp - Vad är att betrakta som missaktning mot muslimer?

Enligt lagen om hets mot folkgrupp är det bl.a. olagligt att uttrycka missaktning för folkgrupp med anspelning på trosbekännelse. Att bränna Koranen på offentlig plats verkar inte vara att visa missaktning mot folkgruppen muslimer. Då är minfråga: vad är det som kan uttrycka missaktning mot folkgruppen muslimer. Tacksam om ni kan ge något exempel.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Vad säger lagen?

Det är inte omöjligt att exempelvis koranbränning skulle kunna falla inom hets mot folkgrupp. Det kräver dock dels att det skett en spridning av uttalandet eller meddelandet och, precis som du säger, att det uttrycker missaktning för en folkgrupp med anspelning på trosbekännelse (16 kap. 8 § brottsbalken). Just rekvisitet uttrycka missaktning blir en bedömningsfråga, och generellt sett är det ganska få saker som är att betrakta som något sådant. Yttrandefriheten är nämligen oerhört stark i Sverige och inskränkningar mot den sker i ganska begränsad utsträckning (till exempel vid hets mot folkgrupp). 

Fram till 1970-talet var det straffbart att kränka något som ansågs heligt, däribland bränna upp heliga skrifter, men idag finns den lagbestämmelsen inte kvar. Detta då lagstiftaren ansåg att yttrandefriheten bör sträckas så långt att man fritt får kritisera en religion. Från vad jag kan se verkar det som att bränna upp en helig skrift normalt sett betraktas som just kritik av en religion och inte som något som i regel uttrycker missaktning mot en viss folkgrupp. Min uppfattning är att det skulle krävas någonting mer än att enbart bränna exempelvis koranen för att det ska kunna klassas som en ett uttryck av missaktning (till exempel att något står och skriker nedvärderande ord samtidigt). 

Rättsfall som behandlar hets mot folkgrupp

Du frågar om exempel som kan tydliggöra vad som är att betrakta som ett uttryck av missaktning med anspelning på trosbekännelsen islam. I och med att det blir en så stor bedömningsfråga när det gäller yttrandefrihetsbrott är de det framför allt domar från HD som ger prejudicerande exempel på vad som är hets mot folkgrupp. Jag har dessvärre enbart kunna finna en dom från HD där någon dömts för hets mot folkgrupp just när det gäller missaktning mot muslimer (första rättsfallet här nedan!). Jag kommer därför även länka till ett par HD-domar där personen i fråga dömdes för hets mot folkgrupp avseende andra folkgrupper. 

NJA 2020 s. 1083 - En kommentar på Facebook som ansågs utgöra ett uttryck av missaktning mot muslimer. 

NJA 2006 s. 467 - Gäller flygblad som spreds på en skola som ansågs uttrycka missaktning mot homosexuella. 

NJA 1996 s. 577 - En person bar vissa märken på sin klädsel med anknytning till nationalsocialistiska rörelser vilket ansågs utgöra hets mot folkgrupp. 

Det är överlag ganska få fall som prövas för hets mot folkgrupp som resulterar i en fällande dom. Jag tänkte därför också länka till ett par fall där frågan prövades, men där HD bestämde att det inte rörde sig om hets mot folkgrupp. 

NJA 1999 s. 702 - Uttalanden som uttryckt missaktning för en folkgrupp avseende hudfärg eller etnicitet ansågs inte utgöra hets mot folkgrupp då uttalandena inte hade spridits i den mening som avses i bestämmelsen. 

NJA 2005 s. 805 - Åtalet för hets mot folkgrupp avseende en predikan som innehöll vissa nedsättande uttalanden om homosexualitet ogillades med hänvisning till Europakonventionens artiklar 9 och 10. 

Mål: B 592-19 - Förvisso från hovrätten och inte från HD men avser ett inlägg från Sverigedemokraterna som innehöll vissa nedtryckande inslag mot muslimer.  Domstolen ansåg dock inte att inlägget kunde falla inom hets mot folkgrupp. 

Jag är ledsen att jag inte kunde ge dig ett tydligare svar på exakt vad som är att betrakta som ett uttryck av missaktning mot muslimer, men jag hoppas att det gav lite vägvisning i alla fall! 

Vänliga hälsningar, 

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”