Hets mot folkgrupp mot etniska svenskar

2020-11-30 i Övriga brott
FRÅGA
Hej! Att uttrycka saker som: Din missbildade jävla svartskalle och lata zigenare kan ju vara brottsligt ellerhur, typ HMF eller förolämpning. Då undrar jag om det varit lika allvarligt att säga: missbildade jävla svenne, lata svenne och korkade vita svenne-skit istället?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Huruvida etniska svenskar ska omfattas av lagen om hets mot folkgrupp eller inte har varit föremål för debatt ända sedan lagens tillkomst. Å ena sidan, menar vissa, är lagens syfte att skydda minoriteter och inte majoritetsbefolkningen. Å andra sidan menar menar andra att det är i linje med lagtexten att etniska svenskar ska omfattas. Den senare tolkningen gjorde riksdagens justitieutskott i betänkandet 2012/13:JuU10. Och denna skrivelse åberopades i en dom från Norrköpings tingsrätt år 2015, där domstolen fann att svenskar omfattades av lagen (men där den tilltalade av andra skäl blev friad), mer om den kan läsas här. Högsta Domstolen har emellertid inte satt ner foten varför frågan med säkerhet inte kan besvaras. Hoppas du fick svar på din fråga!

Pontus Almquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (929)
2021-04-13 Knivlagens bestämmelser
2021-04-12 Kan banken spärra kunds konto innan kunden kontaktats?
2021-04-12 Preskriptionstid urkundsförfalskning
2021-04-09 Är det lagligt att köpa en oslipad butterflykniv från utlandet?

Alla besvarade frågor (91198)