Hets mot folkgrupp, gäller även svenskar

2016-06-30 i Övriga brott
FRÅGA
Kan man bli dömd för hets mot folkgrupp mot det etniska svenska folket? Finns det enligt lag en etniskt svensk folkgrupp?
SVAR

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Kriminaliseringen av hets mot folkgrupp regleras i 16 kap. 8 § brottsbalken (BrB). Där anges att den som i uttalande eller annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning kan bli dömd för brottet. Straffskalan är fängelse i högst två år eller böter om brottet anses ringa. Är brottet att anse som grovt kan straffet bli fängelse i högst fyra år.

Svenskar anses vara en folkgrupp inom ramen för detta brott. Det som skiljer svenskar från andra skyddade grupper är att de får tåla mer. Det hela har klargjorts i en dom från Norrköpings tingsrätt, se här. Lagen och dess förarbeten tyder inte på att svenska och andra folkgrupper ska behandlas olika när det gäller hets mot folkgrupp.

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (917)
2021-02-28 Snattat godis för 50 kr och får en prick, påverkar det mitt körkort?
2021-02-28 Vad är det för brott om man köper en nakenvideo från en 17 åring?
2021-02-28 Vad gäller vid införsel av knogjärn?
2021-02-28 Är antinazistiska symboler hets mot folkgrupp?

Alla besvarade frågor (89822)